Primăria Călăraşi / ANUNȚ

Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 115/02.08.2017 s-a stabilit tariful la biletele de călătorie şi al abonamentului lunar pentru transportul public local de călători în municipiul Călăraşi, stabilirea preţului legitimaţiilor şi a gratuităţilor pentru pensionari şi categorii de persoane pentru care se asigură protecţia socială în conformitate cu prevederile legale, în vederea eliberării abonamentelor de călătorie, persoanele beneficiare vor depune o cerere prin care solicită acordarea acestui drept însoţită de documente justificative.

La sediul Primăriei municipiului Călăraşi, situată în Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A, jud. Călăraşi, se vor solicita abonamente de către următoarele categorii de persoane:

-pensionari cu pensie lunară de maxim 1.200 lei, care vor beneficia de un număr de 12 călătorii, în acest sens depunând o cerere la care se va anexa o xerocopie a actului de identitate şi ultimul cupon de pensie;

-veteranii de război şi văduvele de război, vor depune o cerere la care va anexa o xerocopie a actului de identitate şi documente din care reiese calitatea de persoane beneficiare;

-beneficiarii Decretului – Lege 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, vor depune o cerere, însoţită de o xerocopie a actului de identitate şi documente care atestă calitatea de persoane îndreptăţite;

-pentru celelalte categorii de persoane care nu au fost enumerate şi care potrivit legislaţiei în vigoare beneficiază de transport urban gratuit, se vor adresa autorităţii publice locale cu o cerere, însoţită de xerocopia actului de identitate şi înscrisuri care dovedesc calitatea de persoane îndreptăţite;

La sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, situat în Călăraşi, str. Flacăra, nr. 23, jud. Călăraşi, se vor solicita abonamente de către următoarele categorii de persoane:

-persoanele cu handicap, prin asistentul personal, după caz, vor depune o cerere prin care solicită acordarea abonamentelor de călătorie în regim gratuit, însoţită de xerocopie a actului de identitate, o fotocopie a certificatului de handicap precum şi alte documente din care să reiasă gradul de handicap.

Conform dispoziţiilor art. 23 din Legea 448/2006, persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun.

De asemenea, beneficiază de gratuitate şi alte categorii de persoane, respectiv însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

În acest context, persoanele beneficiare ale transportului public local de călători prin curse regulate cu autobuze au posibilitatea ca începând cu data de 21.08.2017, să se prezinte la sediul Primăriei municipiului Călăraşi şi al Direcţiei de Asistenţă Socială, în vederea solicitării şi obţinerii a acestor abonamente.

PRIMAR

DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide