Primăria Călărași/Anunț de licitație

1.  Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact;

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

Obiectul concesiunii este reprezentat de suprafaţa de1000 mpteren aflat în domeniul privat al municipiului Călăraşi, situat în strada Varianta Nord, nr.1- Lot 2, cu număr cadastral 25163 .                                               

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire;

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006;

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:   22.07.2015, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2015, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, în dublu exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.07.2015, ora 11.00,  la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din  str. Bucureşti, nr 140 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.07.2015.

PRIMAR,

DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Cinci persoane s-au răsturnat cu o barcă, pe brațul Borcea, în apropiere de Podu 4

Intervenţie pe Braţul Borcea pentru căutarea - salvarea a cinci persoane căzute dintr-o barcă care s-a răsturnat. Un echipaj profesionist...

Închide