Primăria Chirnogi/ANUNȚ PUBLIC

Primaria comunei CHIRNOGI, Jud. CALARASI anunta:

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,  cu modificarile ulterioare, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de elaborare.

Argumentare: Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

a) evoluţia în perspectivă a localităţii;

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. (cf. Legii nr. 350 / 2001)
Prin  elaborarea PUG și RLU se stabilesc și reglementează:
teritoriul intravilan
• modul de utilizare a terenurilor din intravilan;
• zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
• delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
• modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
• zonele protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice
• zonele de risc natural și zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.
• condiţiile de amplasare a construcțiilor
formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor

Initiator: Primaria Comunei CHIRNOGI, judetul CALARASI

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic General in perioada  15 ianuarie 2018  – 10 februarie 2018
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: dna. Luiceanu Elena
Trimiteti observatiile dumneavoastra pe adresa: Primaria com. CHIRNOGI, jud CALARASI, str. Viilor, nr 15, telefon: 0242524245 sau  e- mail:prim_chirnogi@yahoo.com
Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General. a prevederilor pe termen mediu si lung cu privire la: – evolutia in perspectiva a localitatii; – directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;- zonele de risc natural delimitate, masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone; – principalele proiecte de dezvoltare si restructurare; – stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire; – stabilirea terenului intravilan; – identificarea zonelor pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu se de la care nu se pot acorda derogari; -identificarea noilor functiuni de dezvoltare a comunei Chirnogi (de locuire, industrial , prestari servicii, agricola etc.)
Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei comunei CHIRNOGI si prin anunt publicat pe pagina de internet www.comunachirnogi.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului sunt:
– Implicarea publicului in etapa pregatitoare 
– Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

– Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor
– Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.G, cf. prevederilor Legii 52/2003 si cf. Legii 544/2001
– Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.G cf. Legii 544/2001

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
150 locuri de muncă în domeniul agricol (recoltare, ambalare fructe) în Spania prin intermediul Reţelei EURES

Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care oferă cele 150 locuri de muncă în agricultură este compus din...

Închide