Primăria Chiselet | Raportul primarului Mihail Penu

Stimaţi consilieri, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1), lit. b) coroborat cu alin. (3), lit. a) din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, va prezint raportul cu privire la starea economică şi socială a localităţii.

În anul 2020 Consiliul Local Chiselet a emis un nr. de 53 de hotărâri în cursul a 12 şedinţe ordinare şi 2 extraordinare. Pentru transpunerea în practică a hotărârilor Consiliului Local, Primarul Comunei Chiselet a emis un nr. de 295 de dispoziţii. Comisia de Fond Funciar a Comunei Chiselet a avut în anul 2020 6 şedinţe şi a emis 6 hotărâri. Suprafaţa totală a Comunei Chiselet este de 8857 ha şi este împărţită astfel: 191 ha intravilan; 8364 ha extravilan; 5173 ha arabil. Lungimea totală a drumurilor comunale este de 21 km. Lungimea totală a străzilor este de 30,5 km. Lungimea reţelei de apă potabilă este de 21 km. Comuna Chiselet are 1795 ha de pădure, 373 ha de islaz, 76 ha de vii, 13 ha de livezi, 540 ha de teren ocupate cu ape şi stuf. Populaţia localităţii la finele anului 2020 este de 3145 de locuitori (2471 români, 672 romi, 2 alte etnii). În funcţie de religie, localnicii se împart astfel 3039 ortodocşi, 168 penticostali şi 38 de alte religii. Numărul gospodăriilor este de 1135 şi numărul locuinţelor este de 1429 (Chiselet 1259, Străinaşi 170).

În anul 2020 au existat în Registrul Agricol 1405 de poziţii pentru localnici şi 602 poziţii pentru străinaşi. În Comuna Chiselet există 53 persoane juridice din localitate şi 50 persoane juridice străinaşe.

Serviciul de stare civilă a eliberat în cursul anului: acte de naştere – 0; 8 acte de căsătorie; 51 acte de deces; 10 extrase; 19 certificate de naştere; 14 certificate de căsătorie; 67 certificate de deces; 82 menţiuni proprii; 95 menţiuni primite; 157 menţiuni înaintate la ex II; 3 transcrieri de certificate de naştere.

Serviciul de asistenţă socială a întocmit: 22 de dosare de alocaţie de stat; 8 dosare de concedii de îngrijire copil; 8 dosare de stimulente educaţionale; 8 dosare noi şi 54 dosare în plata pentru alocaţii de susţinere a familiei; 30 dosare pentru indemnizaţie de handicap;10 dosare pentru asistenţi personali; 83 anchete DGASPC; 108 anchete ASF; 80 anchete handicap; 124 dosare ajutor social; ajutoare înmormântare – 4 (2600 lei); ajutoare încălzire restante – 0 lei; ajutoare încălzire noiembrie 2019 – martie 2020 – 123 dosare.

Compartimentul de urbanism a emis un nr. de: 3 autorizaţii de construire; 12 certificate de urbanism; 1 proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire; 1 autorizaţie de demolare.

Compartimentul de taxe şi impozite a emis: 211certificate fiscale; 462 înştiinţări de plată şi somaţii persoane fizice şi juridice; 351 înştiinţări de plată + somaţii amenzi persoane fizice. Încasarea veniturilor proprii ale bugetului local a fost de 761.057 lei.

Situaţia proiectelor din Comuna Chiselet în anul 2020 este următoarea:

Proiecte finalizate: Teren multifuncţional 40 x 20 m cu gazon sintetic; S-a achiziţionat un buldoexcavator; S-a amenajat un parc în incinta Căminului Cultural; Montarea unui sistem video de supraveghere pentru siguranţa populaţiei; În procesul de înregistrare sistematică au fost întocmite 2050 de cărţi funciare; S-a realizat pietruirea a 2 străzi cu o lungime de 2 km.

Proiecte depuse la C.N.I: Construirea unei săli de sport cu 105 locuri; Construirea şi amenajarea unei baze sportive.

Proiecte începute şi nefinalizate: Grădiniţa cu program normal, cu trei săli de grupă; Modernizare şi reabilitare grădiniţă nr. 2; Asfaltare străzi.

Proiecte la care s-a semnat finanţarea şi contractul de lucrări: Construire unitate sanitară.

Proiecte la care s-au efectuat studii de fezabilitate: Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural; Înfiinţarea sistemului de gaze natural.

Situaţia infracţională la nivelul localităţii este următoarea: Infracţiuni sesizate / Dosare penale – 29; Contra persoanei – 8; Contra patrimoniului – 3; Convieţuire socială – 3; Lovire sau alte violenţe – 8; Violare de domiciliu – 1; Ameninţare – 1; Furt – 5; Fapte de natură contravenţională: 181; Legea nr. 61/1991- 54; OUG nr. 195/2002 – 43; Legea nr.12/1990 – 0; Legea nr.333/2003 – 2; OUG nr. 97/2005 -5; Legea 55/2020-77; Accidente rutiere: Uşoare/ Fără victime – 54; Stări conflictuale – 7; Intrafamiliale – 4 Altă natură – 3.

Sănătate: Funcţionează în continuare cabinetul medical individual cu un medic şi o asistentă medicală. La dispensarul veterinar activitatea este asigurată de un medic şi un asistent veterinar.

Ca nerealizări pentru anul 2020 amintim: persoanele care au fost omise din anexa pentru Legea 247; anexa 2 – 7 poziţii; anexa 3 – 5 poziţii. Titluri de proprietate neeliberate: 66 Legea 18/1991; 501 – anexa 2 Legea 247; 312 – anexa 3 Legea 247; 3 – Legea 1/2000.

Sper ca în cursul acestui an, prin aportul şi colaborarea dintre dumneavoastră, consilierii, şi aparatul propriu al primăriei, să reuşim să realizăm, spre folosul cetăţenilor comunei noastre, sarcinile ce ne revin că urmare a alegerii noastre în funcţii de demnitate publică.Vă mulţumesc!

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide