PRIMARIA COMUNEI ROSETI / ANUNŢ

Prin prezenta, în temeiul art. 7 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr. 1027/11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, vă rugăm să publicaţi până la data de 15.05.2016 anunţul cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei Roseti.

Referent I la Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseti.

Conditiile specifice de ocupare a postului sunt urmatoarele:

-sa fie absolvent de  studii  medii (absolvite cu diploma),

-sa aiba domiciliul in localitate;

-sa aiba vechime in munca de minimum 10 ani;

-sa detina competente de operator introducere, validare si prelucrare date, absolvite cu diploma/certificat;

-sa detina cunostinte cu privire la  protectia calitatii mediului si/sau in domeniul situatiilor de urgenta, absolvite cu diploma/certificat.

In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata Primarului comunei Roseti;

-copia actului de identitate;

-copia documentelor care atesta nivelul studiilor si al altor acte dupa caz, care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor  care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului pentru care candideaza;

-curriculum vitae;

-copia carnetului de munca,sau o dovada care sa ateste vechimea in munca si dupa caz,in specialitatea functiei pentru care participa la concurs;

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-cazier judiciar;

Copiile actelor vor fi insotite de documentele originale. Cererile/Dosarele de participare la concurs  se depun la sediul Primariei, pana la data de 19 mai 2016.

In data de 23.05.2016 se va afisa la sediul Primariei comunei Roseti, rezultatul selectiei dosarelor depuse de catre candidati. Vor sustine proba scrisa doar candidatii ale caror dosare au fost admise la selectie.

Concursul va avea loc pe data de 01 iunie 2016, orele 10,00 la sediul Primariei com. Roseti. Concursul consta in sustinerea a 2 probe:

1.Proba scrisa -01.06.2016

2.Interviul -03.06.2016

Condiţiile de participare la concurs  şi bibliografia stabilită se afişează la sediul  Primariei comunei Roseti.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comunei Roseti, telefon 0242/344022 sau la sediul institutiei.

PRIMAR,

RAJNOVEANU NICOLAE

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide