Primăria Independența | Anunț închiriere teren extravilan

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Independența, str. Unirii, nr. 42, Independența, judeţul Călărași, telefon 0242535353, fax 0242535433, email primarindependenta@yahoo.com

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unei suprafețe de teren extravilan, situată în Tarlaua 34, Parcelele 1, 2, 3. Închirierea se face în baza HCL nr. 14/18.02.2020 și a O.U.G. nr. 57/2019.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: personal, la sediul Primăriei comunei Independența.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: birou achiziții publice, Primăria comunei Independența, str. Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax 0243535433, e-mail: primarindependenta@yahoo.com

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, se achită la casieria instituției.

Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 23/03/2020, ora 16.00.

Informații privind ofertele:

Data-limita de depunere a ofertelor: 24/03/2020, ora 16.30.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Independența, str. Unirii, nr. 42.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar original.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25/03/2020, ora 10.00, sala de ședințe a Consiliului Local Independența.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București, nr. 106, telefon 0242311947, e-mail trcl@just.ro.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide