Primăria Independenţa | Raportul Primarului Lică Voicu pe anul 2018

Mircea Brânduşă. În fiecare an, Lică Voicu, primarul comunei Independenţa aduce la cunoştinţa locuitorilor din cele trei sate aparţinătoare, raportul de lucru privind starea economică, socială şi de mediu a comunei, pentru anul încheiat.

„Domnilor consilieri, pun la dispoziţia dumneavoastră şi a cetăţenilor date concrete despre modul cum au fost cheltuiţi banii publici, modul cum au fost duse la îndeplinire obiectivele propuse în anul anterior şi modul cum au fost rezolvate problemele comunităţii. Prin acest raport, prezint activitatea desfăşurată de Consiliul Local al Comunei Independenţa, primarul comunei Independenţa împreună cu aparatul de specialitate, proiectele derulate, precum şi pe cele care dorim să le implementăm. La capitolul economic, serviciul financiar-contabil şi impozite şi taxe locale, compartimente de specialitate prin intermediul căruia autoritatea publică locală au asigurat managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Independenţa. O activitate importantă a compartimentelor a fost fundamentarea şi elaborarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în cadrul şedinţei consiliului local din luna ianuarie. Despre proiectele şi programele de dezvoltare locală vă pot spune că în cursul anului 2018 a fost finalizat proiectul, Alimentare cu apă în satul Independenţa, proiect demarat în anul 2015, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. De asemenea, în anul 2018, a început implementarea următoarelor proiecte: Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu Program Normal nr.2, „Albă că Zăpada”, sat Potcoava; Modernizare drumuri în Comuna Independenţa, care constă în asfaltarea a 7 km de străzi în satul Potcoava; Întreţinere şi reparaţii prin asfaltare, strada Cireşului, sat Potcoava; Achiziţionare încărcător frontal pentru îmbunătăţirea serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă Independenţa; Dotarea cu utilaje a rămpilor ecologice de pe raza comunei Independenţa. Nu în ultimul rând, programul de modernizare, reabilitare, extindere şi întreţinere a iluminatului public a continuat şi în această perioadă, fiind executate lucrări specifice precum:  Înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile aferente; Montare, demontare, reparaţii echipamente iluminat ornamental-festiv; Lucrări de întreţinere preventivă la reţelele de iluminat public; Remedieri defecte reţele iluminat public. De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la iluminatul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor din comună. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susţinute şi responsabile, dovedind că avem o administraţie publică locală eficientă şi care lucrează în folosul cetăţeanului. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2018, împreună reuşind să asigurăm speranţa unor condiţii de viaţă şi civilizaţie mai bune locuitorilor comunei noastre.”

Compartimentele Financiar-Contabil şi Impozite şi Taxe locale

Veniturile bugetului local 2018 încasate au fost de: 4.814.401 lei din care: 1.524.348 lei venituri proprii şi 3.290.053 lei de la bugetul de stat repartizaţi prin Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi MDRAP, excedentul anilor 2016 şi 2017.

Cheltuielile bugetului local 2018 au fost de 4.713.168 lei. Prin biroul financiar-contabil s-a urmărit execuţia bugetului, evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor şi efectuarea plăţilor. Prin hotărâre a consiliului local au fost reactualizate impozitele şi taxele locale. În general marea parte a locuitorilor comunei au achitat la timp impozitele şi taxele anului trecut. Au fost şi mai sunt restanţe la cetăţenii din comună, la cei care nu locuiesc în comună, la unii agenţi economici care au încetat activitatea sau sunt răi platnici şi îndeosebi la capitolul amenzi, unde numărul şi valoarea acestora a crescut şi în anul trecut. Acolo unde sunt debite foarte mari, după înştiinţări şi somaţii vom trece la sechestre şi acţiuni în instanţă în vederea transformării amenzilor.

Compartimentul Achiziţii Publice

În cursul anului 2018 s-au încheiat 33 contracte de achiziţii publice. S-au înregistrat în registrul de corespondenţă generală 5632 documente, din care cu preponderenţă au fost cereri pentru eliberare adeverinţe după registrul agricol, evidenţa muncii, anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism, de nomenclator staradal şi producător agricol dar şi altele. S-a urmărit modul de soluţionare al petiţiilor şi răspunsul dat în termenul legal precum şi expedierea în timp util a corespondenţei. Principalele solicitări adresate de către cetăţenii comunei au fost: adeverinţe de la Registrul Agricol, anchete sociale în vederea obţinerii unui grad de handicap, anchete pentru încredinţarea minorilor în cazurile de divorţ, propuneri cu privire la instituirea unor măsuri de protecţie pentru minori, certificate de atestare fiscală, certificate de nomenclator stradal, etc. Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea problemelor acestora au fost şi cetăţeni care s-au prezentat în audienţe solicitând rezolvarea unor probleme. Cetăţenii prezenţi la audienţe au semnalat apariţia unor disfuncţionalităţi la iluminatul public – becuri arse în diverse zone ale comunei, neînţelegeri cu vecinii privind graniţe între aceştia, probleme legate de aruncarea gunoiului în locuri nepermise, etc., care au fost rezolvate în cel mult 24 de ore, defecţiuni la sistemul de iluminat stradal şi montarea unor lămpi în anumite zone ale comunei, bănci rupte, montare bănci, coşuri de gunoi .

Compartiment Stare Civilă

Ofiţerul de stare civilă delegat a înregistrat următoarele acte: Acte de naştere: 3 (ca urmare a transcrierii unor acte sau certificate de naştere înregistrate la autorităţi străine); Acte de căsătorie: 19; Acte de deces: 57. S-au eliberat: 58 certificate de naştere; 38 certificate de căsătorie; 83 certificate de deces. În urmă controlului de fond, pe linie de stare civilă, efectuat la data de 28.11.2018, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Călăraşi, nu s-au constatat nereguli în activitatea de stare civilă proprie desfăşurată.

Compartimentul Registrul agricol

La nivelul comunei Independenţa s-au terminat de scris toate registrele agricole în format letric dar şi în format eşectronic pentru perioada 2015-2019, însumând 3310 poziţii de rol agricol pentru cetăţenii din comună, străinaşii, persoanele fizice şi juridice, pe tipuri de registru astfel: 1950 poziţii înscrise în registrul agricol tip. I, 1275 poziţii înscrise în registrul agricol tip.II, 53 de poziţii înscrise în registrul agricol tip.III şi 32 de poziţii înscrise în registrul agricol tip IV.

Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului

În 2018, urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei documentaţiilor primite, pe linie de urbanism s-au redactat: 15 autorizaţii de construire; 31 certificate de urbanism; 18 certificate de nomenclatură stradală; 9 procese verbale de recepţie; 4 autorizaţii de demolare.

Compartimentul de asistenţă socială 

Activitatea de asistenţă socială din cadrul Primăriei a constat în: întocmirea a dosarelor pentru alocaţii de stat, alocaţii de susţinere a familiei, s-au întocmit dosare pentru indemnizaţii privind creşterea copiilor până la vârsta de 2 ani, cereri pentru acordarea ajutorului social, s-au emis dispoziţii privind încetarea ajutorului social, s-au întocmit anchete sociale, s-au acordat unui număr de 92 beneficiari ajutoare pentru încălzirea locuinţei, s-au efectuat raportări lunare cu privire la ajutorul social, de încălzire şi alocaţii de stat.

ACTIVITATEA BENEFICIARILOR LEGII 416/2001 În anul 2018, beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat şi-au adus contribuţia la curăţenia şi înfrumuseţarea comunei executând lucrări diverse, dintre care enumerăm: Activităţi de curăţenie a spaţiilor verzi de pe raza comunei – zilnic în sezon şi săptămânal în afară sezonului; au ajutat la activităţi de împodobire a comunei în perioada Sărbătorilor de iarnă precum şi în perioada manifestărilor cultutral artistice din timpul verii, prilejuite de Zilele comunei, activităţi de montare şi curăţire mobilier stradal (bănci, coşuri, etc.).

Învăţământul reprezintă o parte importantă a activităţîi publice. Consiliul local a repartizat suma de 3.071.000 lei pentru asigurarea bazei materiale şi a cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ din comună. În 2018 au fost demarcate lucrările de reabilitare şi modernizare a grădiniţei din satul Potcoavă, din cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare G.P.N. nr.2 Albă ca Zăpada – Sat Potcoava, Comuna Independenţa, Judeţul Călăraşi”, s-au asigurat fondurile necesare funcţionarii şi deplasării în condiţii de siguranţă a microbuzului şcolar, iar Consiliul Local Independenţa a acordat fiecărui copil de pe rază comunei, la sfârşitul anului, cadouri în valoare de 20 lei.

Din anul 2013 şi Biblioteca comunală beneficiază de programul BIBLIONET, deci suntem în cel de al cincilea an. Acesta este un program de cinci ani care le  facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub formă unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară.

În anul 2018 a început implementarea următoarelor proiecte:

-Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu Program Normal nr.2 Albă ca Zăpada – sat Potcoava;

-Modernizare drumuri în Comuna Independenţa, judeţul Călăraşi care constă în asfaltarea a 7 km de străzi în satul Potcoava;

-Intreţinere şi reparaţii strada Cireşului sat Potcoava, comuna Independenţa – asfaltare;

-Achiziţionare încărcător frontal pentru îmbunătăţirea Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă Independenţa;

-Dotarea cu utilaje a rămpilor ecologice de pe rază comunei Independenţa.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide