Primăria Lupşanu | Raportul Primarului Victor Manea pe anul 2018

Mircea Brânduşă. În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, asigurând accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public acesta fiind misiunea instituţiei publice.

Administraţia publică a comunei Lupşanu a stabilit că obiectiv principal o deschidere totală faţă de cetăţean printr-o comunicare reală şi eficientă, care să conducă la îmbunătăţirea calitaţii serviciilor oferite şi la alegerea unui nivel performant de executare a actului administrativ. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public către cetăţeni, persoane fizice sau juridice, se face din oficiu, la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest scop: doamna Curea Elena – consilier în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Lupşanu, judeţul Călăraşi. Conform art. 5 din normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public – cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de informare publică directă a persoanelor şi de informare a presei se organizează distinct.

Activitatea de informare a presei fiind făcută de către primarul comunei Lupşanu. Indicii de performanţă, de prezentare a gradului de realizare a acestora: În cursul anului 2018 s-au respectat prevederile legale cu privire la aplicările Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public – cu modificările şi completările ulterioare prin următoarele acţiuni: s-a întocmit raportul anual de activitate conf. art.5.alin.(3) din Legea nr.544/2001, care a fost publicat pe pagină de internet a Primăriei comunei Lupşanu şi la avizierul instituţiei; s-a publicat buletinul informativ, cu informaţiile de interes public comunicate din oficiu, conf. art.5, alin.(1) din Legea nr.455/2001, care s-a afişat la avizierul Primăriei comunei Lupşanu şi pe pagina de internet a instituţiei;

informaţiile de interes public s-au adus la cunostinţa cetaţenilor prin afişarea la avizierul primăriei comunei Lupşanu şi pe site-ul propriu; pentru informaţiile solicitate verbal  răspunsul a fost dat pe loc, sau persoana a fost îndrumată să solicite  în scris informaţia de interes public, cererile fiind rezolvate în termenul legal.

Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţilor sau instituţiilor publice.

În anul 2018, conf. art. 27 din Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind furnizarea informaţiilor de interes public este următoarea: numărul total de solicitări de informaţii de intres public = 3; numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes: Utilizarea banilor publici =1; Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiilor publice =1; Acte normative, reglementări = 0; Activitatea liderilor instituţiei = 1; Modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 = 0; Altele, cu menţionarea acestora: numărul de solicitări rezolvate favorabil = 3; numărul de solicitări respinse, defalcat (informaţiile solicitate unitatea nu le deţine) = 0; numărul de solicitări adresate în scris = 3; pe suport de hârtie = 0; pe suport electronic, e-mail = 3; verbal = nu se ţine evidenţa; numărul de solicitări adresate de persoane fizice = 1; numărul de solicitări adresate de persoane juridice =2; numărul de reclamaţii administrative = 0; numărul de plângeri în instanţă = 0; costuri totale pentru desfăşurarea activităţii responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public la nivel de instituţie = 0; sume totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de inters public solicitate = 0.

Ca urmare a celor prezentate, raportat la obiectivele Primăriei comunei Lupşanu de a desfăşura activitatea într-o manieră deschisă faţă de public şi de a asigura accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public şi de a asigura accesul liber şi neângrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, pe loc sau cu respectarea termenelor prevăzute de lege, considerăm că aceste obiective au fost atinse. Raportul cheltuielilor, defalcate pe programe: Documentaţiile din cadrul Primăriei comunei Lupşanu nu a înregistrat costuri şi nu a încasat nici o sumă pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor. Nerealizări cu menţionarea cauzelor acestora: nu este cazul. Propuneri pentru remedierea deficienţelor: nu este cazul.

Pentru anul 2019, în cadrul activităţii responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public din cadrul Primăriei comunei Lupşanu au fost stabilite obiective generale care să îmbunătăţescă procesul de comunicare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală pentru asigurarea accesului în condiţiile optime ale cetăţenilor la informaţiile după cum urmează: diversificarea informaţiilor postate pe site-ul instituţiei, astfel încât accesul la acestea să se realizeze fără a mai fi necesară deplasarea cetaţenilor la sediul instituţiei; dezvoltarea punctului de informare, documentare, în vederea  creşterii capabilităţii de a furniza cetăţenilor informaţii (informaţiile publice furnizate din oficiu) direct în cele mai bune cazuri şi reducerea timpului  de aşteptare: reducerea timpului de răspuns la solicitările de informaţii publice furnizate la cerere.

Proiecte finalizate:

-Alimentarea cu apă în satele Nucetu, RaduVodă şi Lupşanu;

-Modernizare, reabilitare, împrejmuire şi dotare Cămin Cultural Radu Vodă;

-Reabilitare sistem iluminat public pe străzile secundare din satele Plevna, Radu Vodă, Lupşanu şi Nucetu;

-Reabilitare sistem de iluminat public pe DN3;

-Modernizare străzi Liviu Rebreanu şi Titu Maiorescu din localitatea Radu Vodă;

-Cărţi funciare pentru toate străzile ce aparţin comunei Lupşanu, judeţul Călăraşi;

-Teren de sport în satul Nucetu şi la şcoala din satul Radu Vodă;

-Reparaţii sediu primărie comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi;

-Reparaţii dispensar uman din localitatea Radu Vodă.

Proiecte în derulare:

-Alimentare cu apă localitatea Plevna, judeţul Călăraşi;

-Modernizare străzi în sat Lupşanu, judeţul Călăraşi;

-Asfaltare străzi în satele Plevna  şi Radu Vodă, comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi;

-Întreţinere bituminoasă uşoară străzi în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi.

Priorităţi final de mandat:

-Alei pietonale în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi;

-Cărţi funciare păşuni comunale;

-Racordarea la reţeaua cu gaze a satelor din comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi;

-Sistem de supraveghere video în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi;

-Înregistrarea sistematică conform programului naţional de cadastru şi carte funciară.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide