Primăria Mânăstirea | I.D.E.I. – Integrare, Dezvoltare, Educaţie, Iniţiativă

Mircea Brânduşă. Printre cele douăsprezece proiecte depuse de către Primăria Mânăstirea, judeţul Călăraşi, unele în implementare, altele fiind doar aprobate, urmând a se derula, proiectul I.D.E.I. – „Integrare, Dezvoltare, Educaţie, Iniţiativă”, cofinanţat din FSE prin POCU 2014-2020, se derulează în comuna Mânăstirea din februarie 2018, pe o durată de 3 ani.

Acest proiect este implementat în parteneriat de către Asociaţia Femeilor din Mediul Rural din România, în calitate de solicitant/ beneficiar al proiectului, Libro Events SRL (Partener 1), Primăria Mânăstirea (Partener 2) şi Liceul Tehnologic Matei Basarab Mânăstirea (Partener 3), având o valoare a contractului de 17.485.315,38 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile este de maxim 17.087.317,36 lei.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 1.077 persoane, distribuite pe următoarele categorii: 280 copii, persoane care au un loc de muncă, 539 persoane între 16-64 ani care care nu au loc de muncă şi nici nu urmează o formă de învăţământ, 81 pensionari, 24 persoane cu dizabilităţi – adulte, 42 persoane bătrâni, care nu au nicio sursă de venit, 1 student, care vor fi beneficia de măsuri integrate.

Proiectul vizează dezvoltarea comunităţii marginalizate prin finanţarea activităţilor din domeniile:

Educaţie, consiliere/orientare a 252 copii, participarea lor la ateliere de creaţie şi excursii, ei fiind şi beneficiari de burse şi pachete cu rechizite, îmbrăcăminte şi încălţăminte, 50 copii beneficiari ai unui program „Şcoală după şcoală”;

Măsuri active privind ocuparea forţei de muncă (539 de persoane în vârstă aptă de muncă vor beneficia de măsuri active de ocupare constând în sesiuni de informare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare, 4 cursuri acreditate, proiectul prevede angajarea unui număr de 157 de persoane din grupul ţintă);

Stimularea antreprenoriatului, 9 persoane din grupul ţintă al proiectului vor primi o finanţare nerambursabilă de până la 25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri pe cont propriu;

Servicii socio-medicale pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei, cele 1.077 persoane vor beneficia de analize medicale şi controale stomatologice gratuite, dar şi amenajarea şi modernizarea centrului integrat din comună;

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, cele 229 de gospodării incluse în proiect beneficiază de pachete constând în produse de curăţenie, care vor fi furnizate trimestrial şi se vor realiza lucrări de igienizare generală pentru fiecare gospodărie;

Asistenţă juridică pentru reglementarea situaţiei actelor persoanelor din grupul ţintă, analiza şi rezolvarea a 163 acte de proprietate teren/ imobil a 163 gospodării;

Combaterea discriminării şi promovarea multiculturalismului (campanii de conştientizare privind drepturile omului, efectele discriminării şi promovarea principiului egalităţii, o campanie de promovarea a voluntariatului în rândul elevilor şi la nivelul comunităţii, precum şi activităţi de promovare a multiculturalismului constând în 3 ediţii anuale ale festivalului multiculturalismului cu o durată de 3 zile fiecare).

De la semnarea contractului de finanţare şi până în prezent au fost desfăşurate, în cadrul proiectului, lunar, activităţi de consiliere a adulţilor şi copiilor înscrişi în grupul ţintă.

Cei 252 de copii au beneficiat deja de cel puţin o şedinţă de consiliere, şi tot pentru aceşti 252 de copii au fost organizate excursii la Predeal, încă din primul an al proiectului, în perioada vacanţei de vară, anul trecut. Excursii s-au mai organizat şi anul acesta, însă în împrejurimile comunei, cu scopul de a învăţa să petrecem eficient timpul liber.

Tot pentru copii, dar şi pentru adulţi, s-au desfăşurat în acest an campanii de informare în domeniul prevenirii îmbolnăvirilor şi cunoaşterii metodelor de îmbunătăţire a sănătăţii sau anchete sociale ce vin în sprijinul beneficiarilor din comunitate. Consilierii psihologici ai proiectului au efectuat vizite la domiciliile a 28 copii de până în 3 ani, atât în primul an al derulării proiectului, cât şi în cel de-al doilea, spre a informa în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra şcolii.

Tot cu copiii din şcoală s-au desfăşurat ateliere de desene, în vederea conştientizării privind efectele discriminării, principiul egalităţii şi sesiuni de promovare a voluntariatului, cât şi activităţi de voluntariat în cadrul comunei. Cât despre voluntariat, în cadrul proiectului s-a derulat în această primăvară Concursul de sloganuri „Pro-Voluntariat”, finalizat cu premierea a şase persoane, care au realizat cele mai reuşite sloganuri, premiile fiind în bani, suportate din bugetul proiectului.

La liceu se derulează încă de anul trecut programul „Şcoală după şcoală” pentru 50 de copii înscrişi în ciclul primar, iar luna aceasta a început derularea programului pentru cel de-al doilea an, un program care prevede pregătirea suplimentară a copiilor, cu masă inclusă şi material didactic corespunzător. Şi tot pentru copii s-au întocmit dosare de acordare a burselor semestriale, pentru primul semestru din anul şcolar precedent oferindu-se 178 de burse (valoarea bursei fiind de 360 lei/semestru).

În cadrul proiectului s-a reabilitat, amenajat şi dotat dispensarul din comună, devenind un Centru integrat primitor pentru localnici. A fost poate şansa comunei ca prin proiectul I.D.E.I. să fie renovată această clădire plină de istorie, care a fost unicul sprijin al sătenilor cu ceva timp în urmă.

Acest centru îşi aşteaptă acum cursanţii pentru a începe un curs gratuit de alfabetizare digitală – informatică, într-un cabinet de informatică dotat corespunzător, cinci dintre aceştia fiind premiaţi la final, cu posibilitatea de a rămâne voluntari ulterior, în sprijinul comunităţii.

Din cele 20 de persoane care au terminat un curs de antreprenoriat, 9 au câştigat concursul „Cea mai bună idee de afacere” şi au primit deja jumătate din banii prevăzuţi în bugetul proiectului (proximativ 12.500 euro din 25.000 prevăzuţi în bugetul proiectului), pentru propriile afaceri înfiinţate la începutul acestui an.

Toate cele nouă afaceri îsi desfăşoară deja activitatea, având minim un angajat (cu două excepţii, care au creat câte 9 locuri de muncă).

În această primăvară, primele 4 grupe de cursanţi au încheiat cursuri de calificare profesională şi li s-au acordat subvenţii de până la 1.800 de lei celor 111 beneficiari. Aşteptăm ca în mai puţin de o lună să încheie aceste cursuri încă 76 de persoane şi să primească subvenţii din bugetul proiectului.

În privinţa reglementării actelor, până în prezent s-au întocmit dosarele cu documente existente, iar activitatea a continuat cu măsurători cadastrale în teren, efectuate la peste 100 gospodării. Documentele au fost întocmite cu responsabilitate, astfel încât astăzi avem deja o parte din terenuri intabulate în cadrul proiectului.

Comuna Mânăstirea a organizat, în cadrul proiectului I.D.E.I., prima ediţie a festivalului anual de promovare a multiculturalismului, la sfârşitul lunii decembrie, unde au fost prezentate filme documentare, organizate expoziţii de fotografie, costume şi obiecte tradiţionale ale minorităţii rome, festivalul fiind încheiat cu un spectacol de muzică şi dans tradiţional al minorităţii rome, cu scopul de a promova diversitatea culturală şi dialogul intercultural, de a implica membrii comunităţii în organizarea şi desfaşurarea activităţilor, pentru a combate discriminarea.

Subliniind importanţa acestui proiect, Iancu Marian Mugurel, primarul comunei Mânăstirea, a precizat:

„Pe lângă aceste beneficii pe care le-au avut deja cei înscrişi în acest proiect, atât de vast şi atât de greu, urmărim să venim în sprijinul beneficiarilor şi prin alte activităţi care nu au fost derulate încă: oferirea unor seturi de analize medicale şi controale stomatologice, activităţi de efectuare a lucrărilor de reparaţii/renovări/igienizări ale locuinţelor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, dar şi acţiuni de menţinere sau plasare pe piaţa muncii, stimulând atât angajatorii, cât şi viitorii angajaţi prin decontarea transportului, aproximativ 50% din valoare.”

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide