PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRAŞI / ANUNŢ

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios, consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Registratură, Arhivă şi Servicii Interne, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartimentul Relaţii Publice şi Minorităţi, referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Registru Agricol, Fond Funciar şi Cadastru  – Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi  din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Condiţii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios – Direcţia Juridică şi Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

-să îndeplinească condiţiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2;

-studii juridice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Condiţii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Registratură, Arhivă şi Servicii Interne – Direcţia Juridică şi Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi:

-să îndeplinească condiţiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Condiţii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Relaţii Publice şi Minorităţi din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi:

-să îndeplinească condiţiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2;

-studii superioare de scurta durată, absolvite cu diplomă ;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Condiţii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Registrul Agricol, Fond Funciar şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi:

-să îndeplinească condiţiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2;

-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din strada Bucureşti, nr.140 A, în data de 01.08.2017, ora 11.00 – proba scrisă şi 03.08.2017, ora 14.00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242.311.005 – interior 111.

PRIMAR,

DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide