Primăria Unirea | Raportul Primarului Florian Belu pe anul 2018

Mircea Brânduşă. Despre raportul anual privind starea economică, social şi de mediu a comunei Unirea în anul 2018, primarul Floria Belu, a punctat următoarele: „Preocuparea mea principală, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei Unirea, a Consiliului Local Unirea în anul 2018 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi nu în ultimul rând bunăstarea cetăţenilor din comuna Unirea, vizând dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri în vederea realizării extinderii, moderizării, întreţinerii şi reparării drumurilor din comună, a reţelei de apă existente, a imobilelor din domeniul public şi privat al comunei, a iluminatului public, a menţinerii stării de curăţenie a localităţii prin colectarea gunoiului menajer, prin păstrarea unui aspect îngrijit al zonei verzi din vecinătatea DN 3B, atragerea de investitori, precum şi asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică locală.

Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în acord cu interesele generale ale comunei Unirea, pe baza atribuţiilor prevăzute de lege, respectând principiul transparenţei decizionale. În spiritul transparenţei şi respectului faţă de cetăţeni, principii care trebuie să guverneze administraţia publică locală, redau mai jos sintetic activitatea desfăşurată în anul 2018, pe domenii de activitate: Gradul de colectare a veniturilor proprii în anul 2018 a fost de 84 %. S-au realizat cheltuieli în sumă de 105.690 lei constând din lucrări de întreţinere şi reparaţii în sumă de 20.319 lei şi costuri consum de energie electrică în sumă de 85.371 lei. S-a reparat şi modernizat reţeaua de alimentare cu apă, cheltuindu-se suma de 10.104 lei, iar pentru consumul de curent al puţutilor forate (7 la număr) s-a cheltuit suma de 86.157 lei. În anul 2018 s-a achitat suma de 87.065 lei pentru studii SF şi DALI aferente proiectul Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi, proiect în valoare de 5.499.276 lei.

În anul 2018 Căminul Cultural a găzduit următoarele activităţi: Ansamblul folcloric Unirea – repetiţii în fiecare zi de joi. Ziua Femeii organizată de Primăria comunei Unirea – 8 martie 2018. Ora Pământului – activităţi: oprirea iluminatului – 18 martie 2018. Găzduirea evenimentelor Şcolii Gimnaziale nr.1 Unirea în cadrul Săptămânii Şcoala Altfel. Ziua copilului – activităţi diverse: spectacol, desene pe asfalt, etc – 1 iunie 2018. Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie 2018. Sărbătorirea Zilei Naţionale a României „1 Decembrie 1918”. Serbarea de Căciun – decembrie 2018. Vizionări de filme şi documentare. Iniţierea copiilor în tainele şahului. Desfăşurarea unor sesiuni de tenis de masă pentru cei care doresc să participe. Vizionarea unor meciuri de fotbal. Căminul Cultural a fost pus şi la dispoziţia unor locuitori ai comunei, la solicitarea acestora, pentru organizarea unor evenimente private – nunţi, botezuri.

A fost susţinută Asociaţia Sportivă „Şoimii Unirea”, având în componenţă echipa de fotbal, afiliată la Asociaţia Judeţeană de Fotbal. În spaţiul excedentar de la Monumentul Eroilor a fost realizat un parc, dotat cu mobilier specific şi locuri de joacă pentru copii, unde cetăţenii comunei se bucură de momente de odihnă şi recreere şi mai ales de socializare. S-a închiriat islazul comunal crescătorilor de animale, asigurându-se încărcătura optimă pe hectar păşune conform legislaţiei în vigoare.

Deşi s-a încercat concesionarea unei suprafeţe de 2.100 mp teren arabil intravilan fără construcţii, organizându-se în acest sens două licitaţii, nu s-a depus nicio ofertă pentru aceasta, urmând a se relua procedura în anul 2019. În localitatea noastră funcţioneză Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII, care include şi o grădiniţă cu program normal, în care sunt şcolarizaţi 248 copii. Au fost executate lucrări de igienizare şi reparaţii în sumă de 56.572 lei, la care se adaugă şi alte cheltuieli în sumă de 48.045 lei reprezentând cheltuieli cu energia electrică şi încălzire, consumabile 2.801 lei, telefon 6.164 lei, decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice 17.457 lei, alte materiale şi prestări servicii 21.718 lei. Au fost susţinute festivităţile de încheiere a anului şcolar, Moş Crăciun, Ziua Copilului, cu ajutorul agenţilor economici, prin sponsorizări. S-au cheltuit 122.654 lei pentru prestări de servicii de întreţinere şi curăţenie, îndepărtarea gunoaielor, colectarea şi localizarea acestora, precum şi pentru îngrijirea platformelor de gunoi.

Comuna noastră este membră Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor în judeţul Călăraşi „EcoManagement Salubris” achitând anual o cotizaţie de 2.500 lei. S-a finalizat execuţia lucrărilor de asfaltare a străzilor din cadrul proiectului „Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul Călăraşi”. Din acest proiect fac parte următoarele străzi: Strada Muşeţelului, Strada Dumbravei; Strada Tufănelelor; Strada Rozelor; Strada Pescarilor; Strada Lujerului; Strada Lalelelor; Strada Crizantemei. Pentru acest proiect a fost achitată în anul 2018 suma de 539.446 lei. Din proiectul Amenajare trotuar la DN 3B, pe ambele părţi, km 24 + 975,18 – km 28 + 227,57, s-a finalizat construcţia trotuarelor şi pe partea stângă a DN 3B, sens de mers Călăraşi – Feteşti, achitându-se pentru acest obiectiv în anul 2018 suma de 163.539 lei. Prin efectuarea acestor lucrări s-a realizat îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor comunei şi asigurarea desfăşurării fluente a traficului în interiorul comunei în toate anotimpurile, în condiţii de maximă siguranţă, prin acestea contribuindu-se la dezvoltarea comunei.

S-a asigurat acordarea prestaţiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor şi care s-au încadrat în prevederile legale. Compartimentul s-a ocupat şi de protecţia copiilor minori cu probleme şi a familiilor acestora, de prevenire a abandonului familial şi, în parteneriat cu şcoala, şi a abandonului şcolar. Au fost elaborate planuri de servicii şi s-a asigurat protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Au fost achitate în totalitate indemnizaţiile persoanelor cu handicap, în sumă de 529.232 lei, s-au acordat ajutoare pentru încălzirea locuinţei, inclusiv persoanelor beneficiare ale Legii nr. 416/2001 în sumă de 21.166 lei. Centrul de zi pentru copii a fost înfiinţat în anul 2009 şi dat în folosinţă în anul 2013. Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi este fosta clădire a Şcolii „Vagon”, clădire ce a fost renovată, recompartimentată şi dotată cu echipamente specifice pentru copii. Din păcate, acest centru nu a mai funcţionat, deşi s-a încercat redeschiderea sa pentru anul şcolar 2018 -2019, nu au existat solicitanţi. Avem în vedere redeschiderea centrului pentru anul şcolar 2019 – 2020, sperăm că cu mai mult succes. Pentru eficientizarea activităţii noastre în scopul realizării de resurse pentru dezvoltarea comunei şi implicit a bunăstării locuitorilor acesteia urmărim contorizarea apei potabile din reţeaua comunală.

Pentru siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestuia avem în vedere monitorizarea drumurilor comunale şi a căilor de acces din comună cu ajutorul pazei comunale, în colaborare cu Postul de Poliţie Unirea. Vom avea ca principală preocupare urmărirea încasării veniturilor bugetului local, dar şi identificarea altor resurse financiare în vederea realizării de noi proiecte şi investiţii locale. A fost aprobat proiectul cu finanţare PNDL 2 – „Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi”, pentru care s-au obţinut în anul 2018 toate avizele, iar execuţia efectivă a lucrărilor s-a demarat în data de 1 martie 2019. S-a depus un proiect pentru achiziţionarea unui buldoexcavator pentru dotarea SVSU Unirea, proiect aprobat şi aflat în faza de finalizare, achiziţia utilajului urmând a fi finalizată în cel mai scurt timp. Pentru anul 2019 intenţionăm depunerea unui proiect pentru asfaltarea tuturor tronsoanelor de drumuri comunale din localitatea Unirea şi satul Oltina.

De asemenea, am promovat un proiect de hotărâre pentru amenajarea trotuarelor din satul Oltina, finanţat integral din bugetul local, în valoare de 484.295 lei. Vom susţine financiar partea de cofinanţare pentru proiectele depuse la AFIR de cele două Parohii din comuna Unirea, proiecte ce vizează reabilitarea Bisericilor din Unirea şi Oltina. Vreau să mulţumesc tuturor celor care au venit cu propuneri constructive şi mă bazez pe o colaborare fructuoasă în anul următor.”

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide