Primăria Vasilați | Anunț concurs administrator public

Primăria Comunei Vasilați, Județul Călărași, aduce la cunostință că organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator public la Primăria Vasilați.

Cerintele de calificare sunt:

-are cetatenie romana;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-are varsta minima reglementata de lege;

-stare de sanatate corespunzatoare;

-nu a fost condamnata pentru infractiuni;

-nu a desfasurat activitati de politie politica;

-are studii superioare de lunga durata juridice ,economice sau administrative;

-are cunostinte de operare P.C. Windows;

-sa aiba minim 3 ani in functii de conducere.

Documente necesare inscriere la concurs:

-cerere de inscriere;

-acte doveditoare (act de identitate, acte de studii, acte din care sa rezulte vechimea in specialitate/in functii de conducere, orice alte acte relevante in sustinerea cererii);

-curriculum vitae;

-cazier judiciar;

-adeverinta medicala;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Data limita de depunere a dosarelor:

28.martie.2019, orele 16,oo la registratura primariei comunei Vasilati, judetul Calarasi.

Concursul consta in trei etape succesive:

-selectia dosarelor de inscriere  – 01.04.2019

-proba scrisa – 02.04.2019, ora 11.00

-interviul – 02.04.2019 ora 15.00

Bibliografie:

  1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic a! acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr.51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mai multe informatii se pot lua de la sediul Primariei Vasilati sau la tel. 0242.532.532

PRIMAR,

Lucian VASILE

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide