Proaspeții absolvenți de învățământ au la dispoziție 60 zile de la absolvire pentru a se înregistra în evidența AJOFM Călărași

Absolvenții unei forme de învățământ pot beneficia de serviciile şi facilităţile acordate conform prevederilor Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Astfel, pentru a beneficia de indemnizație de șomaj este necesar ca, în termen de 60 zile de la absolvire, să se înregistreze la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire. Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenții pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă lunară de 250 lei, aceasta reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Indemnizaţia de şomaj se acordă proaspeților absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.

Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune, la AJOFM Călărași, următoarele documente:

  1. actul de identitate (original şi copie);
  2. adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;
  3. adeverință de la administrația funanciară din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează;
  4. actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ (original şi copie).

Detalii cu privire la serviciile oferite se pot obține la sediul AJOFM Călărași, strada 13 Decembrie nr.12, telefon: 0242/316.542; e-mail:ajofm@cl.anofm.ro sau de pe site-ul instituței www.calarasi.accesibilitateajofm.ro.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide