Proiecte aflate în diferite stadii de lucru la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi pe Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Propuneri proiecte:

 • reabilitare termică clădiri publice – şcoli (Liceul M. EMINESCU, Şcoala Gimnazială T. VLADIMIRESCU, Şcoala. Gimnazială nr. 7, Şcoala Gimnazială M. Vodă, Şcoala Gimnazială M. VITEAZU, Grădininţa ŢARA COPILĂRIEI);
 • anvelopare termică Cămin de bătrâni „Sf. Antim Ivireanul”.

Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – alocare predefinită la nivel de municipiu: 24,73 milioane euro.

Total propuneri proiecte: 25,3 mil euro

-proiecte depuse în sistem necompetitiv

4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon

Investiţii în transportul public urban

Etapa 1 (depunerea aplicaţiilor până la data de 31 decembrie 2017)

Propuneri proiecte:

 • sistem inteligent de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului (inclusiv Centru de comandă) – 2,5 milioane euro;
 • modernizarea infrastructurii, căilor de rulare aferente transportului public de călători: str. Bucureşti, parţial str. Portului + parţial str. Independenţei – 7 milioane euro;
 • reabilitare zona urbană pietonală pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi zona adiacentă – scopul este de modernizare a zonei urbane pietonale şi aplicarea măsurilor de reducere a traficului auto în aceste zone – 3 milioane euro;
 • sistem integrat de mobilitate urbană alternativă cu staţii inteligente automatizate de biciclete – Călăraşi bikecity – 1,6 milioane euro

Etapa 2 (depunerea aplicaţiilor până la data de 31 martie 2018)

Propuneri proiecte:

 • terminal intermodal Piaţa SIDERCA – 1,5 mil. euro;
 • terminal intermodal blocuri IMC – 1,5 mil. euro;
 • reţea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilităţii alternative nepoluante (Parc Central + Parc Dumbrava şi Parc Dendrologic) – 2 mil. euro;
 • modernizarea şi eficientizarea transportului public din municipiul Călăraşi (achiziţionare autobuze hibrid, dotarea acestora cu sistem electronic de informare călători corelat cu sistemul din dotarea staţiilor de călători, e-tiketing, etc.) – 1,5 mil. euro

4.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Propuneri de proiecte:

 • regenerare spaţiu interurban – posibil Parc Dendrologic: alei pietonale, piste biciclete, trotuare, montare elemente constructive, etc. – 2 mil. euro

4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate

Proiect integrat de regenerare economică şi socială a unei zone funcţionale corelate cu zona marginalizată:

Propunere de proiect:

 • reabilitare şi reamenajare clădire Cinematograf VICTORIA şi pregatirea acestuia pentru activităţi culturale, educative, recreative – 1,5 mil. euro

4.4. Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare

Propunere de proiect:

 • extindere şi echipare creşa săptămânală – 1,2 mil. euro

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POŞTA VECHE din municipiul Călăraşi” – 2,57 mil. euro

Axa prioritară 9 –  Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate  din mediul urban

9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (aplicant Primăria prin GAL-ul înfiinţat la nivelul municipiului Călăraşi)

Investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

Propuneri de proiect:

 • construire locuinţe sociale;
 • reabilitare locuinţe sociale existente.

Investiţii în infrastructura de educaţie – construire/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.)

Propuneri de proiect:

 • construire şcoală+grădiniţă în zona marginalizată, cu reabilitare căi de acces adiacente

Crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi comerciale, etc.)

Propuneri de proiect:

 • realizare investiţii posibile în Zona 2 Moldoveni (străzi şi trotuare zona blocuri J11, J23 şi J27, Cartier FNC, Cartiere Oborul Nou + Cărămidari – alegerea zonei se va face ca urmare a analizelor şi activităţilor care vor avea ca rezultat Strategia de dezvoltare locală aferentă zonelor marginalizate realizată de către GAL.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide