Proiecte în desfăşurare în oraşul Lehliu Gară

Mircea Brânduşă. În ultimii patru ani, în oraşul Lehliu Gară au fost începute câteva proiecte foarte importante, despre care primarul Iulian Iacomi a spus că au avut ca principal scop dezvoltarea oraşului şi a localităţilor arondate, satele Răzvani şi Buzoieni. Iulian Iacomi a subliniat că în timpul mandatului său a reuşit să obţină finanţare pentru trei proiecte cu fonduri europene. Acesta ne-a declarat că proiectele au o valoare de aproape 4 milioane de euro, fonduri folosite atât pentru modernizarea şi reabilitarea infrastructurii stradale, cât şi pentru dezvoltarea comunităţii.

-Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu-Gară – PNDL II + buget local; Stadiul fizic: emitere autorizaţie construire şi ordin de începere a lucrării, valoarea proiectului 4.981.309,70 lei. Lucrările din proiect constau în reabilitarea reţelei de azbo prin înlocuirea acesteia cu reţea de conducte din PVC-KG, conform numărului de consumatori şi consumurilor de perspectivă, înlocuirea/punerea în siguranţă a căminelor de vizitare din beton deteriorate existente cu cămine de vizitare noi, sigilarea şi punerea în siguranţă a reţelei existente, execuţia branşamentelor la reţeaua de canalizare cu cămine din material plastic. Străzile pe care se reabilitează reţeaua de canalizare sunt: Bd. Gării (780 m conducta), Orizont (201m), Măcinului (270m), Aleea Blocuri (169m) Pompierilor (168m), Crinului (254m), Bărăganului (187), Soarelui (214m), Victoriei (320m), Farmaciei (378m), Morii (127m), Competrolului (1107m), N Titulescu (494m), total lungime canalizare 5.061 m, număr racorduri 261 buc, număr cămine 181.

-Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu-Gară – PNDL II + buget local; Stadiul fizic: s-a semnat contractul de lucări. Valoarea proiectului: 1.975.494,50 lei. Reabilitarea reţelei de apă prin distribuţia apei la utilizatorii din Oraşul Lehliu-Gară şi satul Răzvani (populaţie, agenţi economici şi instituţii publice) se face printr-o reţea de conducte principale şi secundare din PEID şi PVC. Conductele sunt amplasate pe următoarele străzi: Făurei (183ml), Pompieri Dreapta (183ml), Tufănelelor (185ml), Pompieri Stânga (192ml), Crinului (340ml) Bărăganului (195ml), Soarelui (195ml), Victoriei (386ml), Plopului (243ml), Grădinari (215ml), Competrolului (670ml), N. Titulescu (409ml), B-dul Gării (689ml), total conductă 4085 ml din care PEID D=110mm – 3396 m şi PEID D=160mm – 698 m, hidranţi de incendiu subterani = 51 buc, cămine de vane =20 buc, cămine de branşament = 256 buc, ţeavă branşament.

-Amenajare Parc în oraşul Lehliu- Gară – GAL+ buget local; Stadiul fizic: Elaborare Proiect Tehnic şi Execuţie Lucrări, valoarea proiectului 100.000 euro. Obiectele principale ale proiectului: realizarea alei şi platforme, amplasare mobilier urban şi lucrări de agrement – bănci, coşuri de gunoi, panouri de informare, amplasare grupuri sanitare, locuri de joacă, echipament de fitness, iluminat fotovoltaic, construcţii de agrement – foişor, amenajare peisagistică.

-Bazin de înot în oraş Lehliu- Gară – CNI (CompaniaNaţională de Investiţii); Stadiul fizic: solicitare depusă la CNI.

-Sală de Sport în oraşul Lehliu Gară – sursă de finanţare – CNI; Stadiul fizic: solicitare depusă la CNI.

-Ketanes – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Razvani – POCU (Program Operaţional Capital Uman); Stadiul fizic: implementare, valoarea proiectului 17.544.546,98 lei.

-Construire şi dotare Cămin Cultural, în satul Razvani – Sursă de finanţare – CNI; Stadiul fizic: Faza de elaborare Plan Urbanistic Zonal. Extindere alimentare cu energie electrică, Cartier Nou, Zona de N – Sursă de finanţare – FDI (Fondul de Dezvoltare şi Investiţii; Stadiul fizic: faza de scoatere teren din circuitul silvic şi eleborare PUZ. Valoarea proiectului 3.000.000 lei.

-Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară, sat Razvani şi sat Buzoieni – Sursă de finanţare – FDI; Stadiul fizic: elaborare studiu de fezabilitate; Valoarea proiectului 33.644.727 lei.

-Extindere reţea canalizare în satul Razvani – POIM (Progamul Operaţional de Infrastructură Mare); Stadiul fizic: elaborare studiu de fezabilitate.

-Extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare în Lehliu Gară- Sursă de finanţare – POIM; Stadiul fizic: elaborare studiu de fezabilitate.

-Extindere reţea alimentare cu apă în Buzoieni – Sursă de finanţare – POIM; Stadiul fizic: elaborare studiu de fezabilitate.

-Extindere Staţie de epurare Lehliu Gară – Sursă de finanţare – POIM; Stadiul fizic: Elaborare studiu de fezabilitate. Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale în satul Răzvani – Sursă de finanţare – Buget operator şi buget local/ FDI; Stadiul fizic: elaborare studiu de fezabilitate, valoarea proiectului 3.000.000 lei.

-Înfiintare distribuţie de gaze naturale în sat Razvani, oraş Lehliu-Gară, presupune realizarea unui sistem de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din zona sus menţionată. Obiectivul investiţiei este realizare a unei investiţii durabile care va fi integrată în infrastructură existenţa şi corelată cu investiţiile viitoare, în vederea conformării cu cerinţele legislaţiei în vigoare. Pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale s-a avut în vedere adresa SC MEGACONSTRUCT SĂ cu privire la posibilitatea tehnică de racordare la sistemul de distribuţie gaze existent.

-Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară şi satele Răzvani şi Buzoieni. În cadrul acestui proiect se propune modernizarea străzilor, printr-un sistem rutier ce ţine cont de zestrea actuală a străzilor, inclusiv transferul de pe o stradă pe alta a materialului pietros recuperat.

-Înfiinţare bază sportivă tip I în oraşul Lehliu Gară. Obectivul de investiţii este o sală de sport realizată după un proiect tip, în cadrul sub programului Săli de sport, realizat prin cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social derulat de Compania Naţională de Investiţii S.A. Sala de sport are un regim de înălţime P+1 astfel încât partea de la parter este dedicata sportivilor şi activităţilor sportive, iar partea de la etaj este dedicată spectatorilor. De asemenea, ea este dimensionată astfel încât să poată fi utilizată pentru mai multe discpline sportive, existând marcaje cu distanţele de siguranţă aferente care permit practicarea de sporturi precum baschet, tenis sau volei. Sala dispune de o tribună cu 180 locuri, vestiare pentru sportivi şi grupuri sanitare pentru public. Această este destinată uzului didactic cu posibilă utilizare publică în perioadele de vacanţă sau la sfârşit de săptămâna. Totodată, sala poate fi utilizată şi pentru activităţi non-sportive de genul celor culturale sau recreative (serbări, prelegerilor, expoziţii etc.).

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide