Raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Mânăstirea, pe anul 2017

 În anul 2017, la nivelul comunei Mânăstirea au fost desfăşurate următoarele activităţi:

 • Au fost efectuate lucrări de modernizare a străzilor, prin pietruire, în lungime de 6,3 km;
 • Au fost efectuate lucrări de amenajare a incintei târgului comunal prin compactare pietriş şi zgură;
 • A fost reabilitat sistemul de iluminat public prin înlocuirea becurilor cu lămpi led, realizându-se astfel economii importante la consumul de energie electrică;
 • A fost introdus iluminatul public în noul cartier de locuinţe;
 • A fost susţinută deschiderea unui supermarket în localitate;
 • A fost redepus spre finanţare proiectul privind „CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE SI CONSERVARE FRESCĂ INTERIOARĂ, AMENAJARE INCINTĂ, CONSTRUIRE CORP ANEXA SF. MARE MUCENIC DIMITRIE (C1) AMENAJARE INCINTĂ, CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE INSTALAŢII AMBIENTAL, REFACERE ÎMPREJMUIRE”, prin programul SUERD, proiectul fiind în faza de evaluare financiară;
 • A fost semnat contractul de finanţare nr.C0720AN00011781200181/08.09.2017, privind proiectul „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE în comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi;
 • A fost depus proiectul privind construirea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire şi iluminat, sat Mânăstirea, comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi;
 • A fost obţinut avizul favorabil pentru investiţia „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL din satul Mânăstirea, comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi” din partea CNI, urmând a se emite Ordinul de ministru şi începerea lucrărilor;
 • A fost revizuit proiectul tehnic privind modernizarea târgului comunal prin actualizarea standardelor de rezistenţă şi de cost;
 • A fost aprobată cererea de finanţare a proiectului IDEI – Integrare, Dezvoltare, Educaţie, Iniţiativă – depus în cadrul programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 – Axa prioritară 4;
 • Au fost executate lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din localitate, a izlazului comunal şi a cimitirelor săteşti;
 • A fost pusă în funcţiune centrala termică de la Şcoala Sultana;
 • A fost organizat evenimentul social-cultural – Serbările Crăciunului;
 • La finele anului 2017 aveam un număr de 28 de asistenţi personali şi un număr de 53 beneficiari ai indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap. De asemenea, tot pe protecţie socială, la sfârşitul anului 2017 am avut un număr de 154 dosare pe Legea 416/2001 privind venitul minim garantat şi un număr de 169 dosare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • Nu au existat arierate la nivelul localităţii, plata ajutoarelor pentru încalzirea locuinţei cu combustibili solizi fiind efectuată conform graficului;
 • S-au curăţat şi ridicat focarele răzleţe de gunoi, s-au întreţinut rampele de gunoi de grajd;
 • A fost susţinută activitatea sportivă la nivel local.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că în anul 2017 localitatea Mânăstirea a înregistrat un progres faţă de anul precedent, din punct de vedere social, economic şi de mediu.

PRIMAR,

Marian-Mugurel Iancu

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide