Raport cumulativ privind obligaţiile de serviciu public, operatorii de serviciu public selectaţi, plăţile compensatorii şi drepturile exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării

Descrierea modului în care serviciul de transport public local este organizat la nivelul Municipiului Călăraşi

La nivelul municipiului Călăraşi au fost înfiinţate şi organizate serviciile de transport public local, în baza Legii 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, Legii 92/2007, legea serviciilor de transport public local şi  Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere după cum urmează:

1. Transport public local de persoane:

-transport prin curse regulate;

-transport cu autoturisme în regim de taxi;

-transport cu autoturisme în regim de închiriere;

-serviciul de închiriere de maşini.

2. Transport public local de mărfuri:

-transport în regim de taxi şi în regim contractual.

Forma de atribuire a serviciului

Forma de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate este licitaţie publică deschisă/negociere. Documentaţia de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători în municipiul Călăraşi a fost aprobată prin H.C.L. nr. 26/12.03.2015. Procedura de atribuire a contractului de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători a fost contestată, pe rolul instanţelor de judecată aflându-se litigiile dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operatorii de transport care au participat la procedura de licitaţie publică deschisă şi negociere, dosar nr. 2149/116/2015 – părţi: S.C. NICAROM TRANS EXPRESS S.R.L. în contradictoriu cu Consiliul Local, litigiu soluţionat definitiv prin respingerea acţiunii formulate de operatorul de transport şi dosar nr. 2018/116/2015 – părţi: S.C. ALI TRANS COM S.R.L., în contradictoriu cu Consiliul Local, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 2744/25.10.2016 de către Tribunalul Ilfov, litigiu în care s-a respins acţiunea formulată de S.C. ALI TRANS COM S.R.L., nefiind soluţionată definitiv.

Forma de atribuire a serviciului de transport public local cu autoturisme în regim de taxi este gestiunea delegată. Documentaţia de gestiune delegată a serviciului de transport public local înregim de taxi  în municipiul Călăraşi a fost aprobată prin H.C.L. nr. 94/25.06.2014.

Forma de atribuire a serviciului de transport public local cu autoturisme în regim de închiriere este gestiunea delegată. Documentaţia de gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane în regim de închiriere în municipiul Călăraşi a fost aprobată prin H.C.L. nr. 105/30.07.2013.

Forma de atribuire a serviciului de transport public local de mărfuri în regim de taxi  şi în regim contractual este gestiunea delegată. Documentaţia de gestiune delegată a serviciului de transport public local de mărfuri în regim de taxi  în municipiul Călăraşi a fost aprobată prin H.C.L. nr. 104/30.07.2013.

Pentru transportul în regim de taxi, în regim de închiriere şi serviciul de închiriere de maşini a fost aprobat Regulamentul tuturor activităţilor prin H.C.L. nr. 103/30.07.2013.

Durata medie de atribuire a serviciului

Durata Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Călăraşi a fost prevăzută în cadrul documentaţiei aferente procedurii de atribuire la 6 ani.

Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane  în regim de închiriere în municipiul Călăraşi care a fost prevăzută în cadrul documentaţiei aferente procedurii de atribuire este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor de transport în regim de închiriere sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, dar nu mai mult de 5 ani.

Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi în municipiul Călăraşi care a fost prevăzută în cadrul documentaţiei aferente procedurii de atribuire este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, dar nu mai mult de 5 ani.

Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în regim de taxi, în regim de închiriere şi serviciul de închiriere de maşini în municipiul Călăraşi care a fost prevăzută în cadrul documentaţiei aferente procedurii de atribuire este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, dar nu mai mult de 5 ani.

Plăţi compensatorii şi drepturi exclusive

                Având în vedere faptul că la momentul actual nu există un contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu nici un operator de transport autorizat şi nici care să prevadă obligativitatea acordării subvenţiei, pe cale de consecinţă autoritatea publică locală nu acordă plăţi compensatorii şi drepturi exclusive.

Menţionăm faptul că transparenţa decizională a fost asigurată la nivelul Primăriei municipiului Călăraşi pentru procedura de atribuire a contractului de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători prin publicarea anunţului de participare la licitaţia publică deschisă în cotidianul naţional România Liberă din data de 25.06.2015, cotidianul local Observator de Călăraşi nr. 3099 din data de 25.06.2015 şi Monitorul Oficial Partea a VI-a nr. 118 din data de 24.06.2015.

PRIMAR,

Ing. DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

 

Direcţia Juridică,                                                                                          Director Tehnic,                       

Cons.jur. PAPAZI NELU                                                                                   Ing. GHEORGHE MARIAN

Întocmit,

Cons. ANGHEL CRISTINA-MONICA

Cons. CUZELI IONUŢ

    

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide