Raport Periodic de Activitate al U.A.T. Comuna Independenţa, Judeţul Călăraşi, pentru anul 2017

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3, din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public – cu modificările şi completările ulterioare, corroborate cu anexa nr.6 din normele metodologice de aprobare prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, cu modificările şi completările ulterioare, UAT Comuna Independenţa, Judeţul Călăraşi, face public următorul raport de activitate pe anul 2017.

1.Misiunea autorităţii sau instituţiei publice,precum şi obiectivele care

trebuiau atinse în perioada de raportare:

În conformitate cu prevederile legii nr.544/2001 , autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea intr-o manieră deschisă faţă de public, asigurând accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, aceasta fiind misiunea instituţiei publice.

Administraţia public a comunei Independenţa a stabilit ca obiectiv principal o deschidere totală faţă de cetăţean printr-o comunicare reală şi eficientă, care să conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi la atingerea unui nivel performant de executare a actului administrative.

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public către cetăţeni, persoane fizice sai juridice, se face din oficiu, la cerere prin intermediul persoanei desemnate în acest scop doamna Mirică Genica – secretar comuna Independența.

Conform art.5 din normele metodologice de aplicare a legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public – cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de informare public directă a persoanelor şi de informare a presei se organizează distinct.

Activitatea de informare a presei este făcută de către primarul comunei Independenţa.

2.Indicii de performanţă, de reprezentare a gradului de realizare a acestora.

În cursul anului 2017 s-au respectat prevederile legale cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – cu modificările şi completările ulterioare, prin următoarele acţiuni:

-s-a întocmit raportul de activitate conform art.5, alin.3, din Legea nr.544/2001, care a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei Comunei Independenţa, şi la avizierul instituţiei;

-s-a publicat buletinul informativ cu informaţiile de interes public comunicate din

oficiu conform art.5, alin.1, din legea nr.544/2001, care s-a afişat la avizierul primăriei comunei Independenţa şi pe pagina de internet a instituţiei;

-informaţiile de interes public s-au adus la cunoştinţa cetăţenilor prin afişarea la

avizierul primăriei comunei Independenţa şi pe site-ul propriu;

-pentru informaţiile solicitate verbal, răspunsul a fost dat pe loc, sau persoana a fost îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, cererile fiind rezolvate în termenul legal;

3.Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţilor sau instituţiilor publice .

În anul 2017, conform art.27 din Normele de aplicare a Legii nr.544/2001, situaţia statistică a solicitărilor formulate în temeiul legii nr.544/2001 este următoarea:

 1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 4
 2. Numărul total de solicitări, departajate pe domenii de interes:
 • Utilizarea banilor publici: 0
 • Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice: 0
 • Acte normative, reglementări: 0
 • Activitatea liderilor instituţiei: 0
 • Modul de aplicare a legii nr.544/2001: 0
 • Altele cu menționarea acestora: modul de închiriere a islazului comunal, dacă sunt terenuri disponibile pentru împădurire, probleme politici publice locale,chestionar gestionarea deşeurilor: 4
 1. Număr solicitări rezolvate favorabil: 4
 2. Număr solicitări adresate în scris: 4
  • Pe suport de hârtie: 2
  • Prin e-mail: 2
 3. Număr solicitări adresate de persoane fizice: 1
 4. Număr solicitări adresate de persoane juridice: 3
 5. Număr reclamaţii administrative: 0
 6. Număr de plăngeri în instanţă: 0
 7. Costuri totale pentru desfăşurarea activităţii responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public la nivel de instituţie: 0 lei.
 8. Sume încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate: 0

Ca urmare a celor prezentate la punctele 2 şi 3, raportat la obiectivele Primăriei Comunei Independenţa de a desfăşura activitatea într-o manieră deschisă faţă de public şi de a asigura accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, pe loc sau cu respectarea termenelor prevazute de lege, considerăm că aceste obiective au fost atinse.

4.Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe.

În anul 2017, la nivelul Comunei Independenţa, pentru aplicarea legii nr.544/2001, nu au fost înregistrate costuri şi nu s-a încasat nicio sumă de bani pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor.

5.Nerealizări cu menţiunea cauzelor acestora: NU ESTE CAZUL

6.Propuneri pentru remedierea deficienţelor: NU ESTE CAZUL

Pentru anul 2018, în cadrul activităţii responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public din cadrul Primăriei Comunei Independenţa, vom stabili obiective generale care să îmbunătăţească procesul de comunicare dintre cetăţeni şi administraţia public, pentru asigurarea accesului în condiţii optime a cetăţenilor la informaţii, precum şi reducerea timpului de răspuns l solicitările de informaţii publice furnizate la cerere.

SECRETAR,

Mirică Genica

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide