Raport Periodic de Activitate al U.A.T. comuna LUPŞANU, judeţul CĂLĂRAŞI, pentru anul 2017

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544  privind liberul acces la informaţiile de interes public – cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu anexa 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, cu modificările şi completările ulterioare, UAT Lupşanu, judeţul Călăraşi, face public următorul raport de activitate pentru 2017.

1.Misiunea autorităţii sau instituţiile publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare:

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, autorităţile si instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, asigurând accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public acesta fiind misiunea instituţiei publice.

Administraţia publică a comunei Lupşanu a stabilit ca obiectiv principal  o deschidere totală faţă de cetăţean printr-o comunicare reală şi eficientă, care să conducă la îmbunătăţirea calitaţii serviciilor oferite şi la alegerea unui nivel performant de executare a actului administrativ.

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public către cetăţeni, persoane fizice sau  juridice, se face din oficiu, la cerere prin intermediul persoanei desemnate în acest scop:

-doamna Curea Elena – consilier in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Lupşanu, judeţul Călăraşi.

Conform art. 5 din normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public – cu modificările si completarile ulterioare. Activitatea de informare publică directă a persoanelor si de informare a presei se organizeaza distinct. Activitatea de informare a presei fiind facuta de catre primarul comunei Lupşanu.

2.Indicii de performanţă, de prezentare a gradului de realizare a acestora:

În cursul anului 2017 s-au respectat prevederile legale cu privire la aplicările Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public – cu modificările si completările ulterioare prin următoarele actiuni:

– s-a intocmit raportul anual de activitate conf. art.5.alin.(3) din Legea nr.544/2001, care a fost publicat pe pagina de internet a Primariei comunei Lupşanu şi la avizierul instituţiei

– s-a publicat buletinul informativ, cu informaţiile de interes public comunicate din oficiu, conf. art.5, alin.(1) din Legea nr.455/2001, care s-a afişat la avizierul Primăriei comunei Lupşanu şi pe pagina de internet  a instituţiei

– informaţiile de interes public s-au adus la cunostinţa cetaţenilor prin afişarea la avizierul primariei comunei Lupşanu şi pe site-ul propriu

– pentru informaţiile solicitate verbal răspunsul a fost dat pe loc, sau persoana a fost indrumata să solicite în scris informaţia de interes public, cererile fiind rezolvate în termenul legal.

3.Scurta prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiecvtiele autorităţilor sau instituţiilor publice

În anul 2017, conf. art.27 din Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia statistică a solicitarilor formulate in temeiul Legii nr. 544/2001, privind furnizarea informaţiilor de interes public este următoarea:

 1. numărul total de solicitări de informaţii de intres public = 5
 2. numărul total de solicitari, departajat pe domenii de interes:
 • Utilizarea banilor publici = 0
 • Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiilor publice = 0
 • Acte normative, reglementări = 5
 • Activitatea liderilor instituţiei = 0
 • Modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 = 0
 • Altele, cu menţionarea acestora:
 1. numărul de solicitări rezolvate favorabil = 5
 2. numărul de solicitări respinse, defalcat ( informaţiile solicitate unitatea nu le deţine) = 0
 3. numărul de solicitări adresate in scris = 5
 • pe suport de hârtie = 5
 • pe suport electronic, e-mail = 0
 • verbal = nu se ţine evidenţa
 1. numărul de solicitări adresate de persoane fizice = 0
 2. numărul de solicitări adresate de persoane juridice = 5
 3. h) numărul de reclamaţii administrative = 0
 4. i) numărul de plângeri in instanţă = 0
 5. j) costuri totale pentru desfăşurarea activităţii responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public la nivel de instituţie = 0
 6. k) sume totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de inters public solicitate = 0

Ca urmare a celor prezentate la punctele 2 şi 3, raportat la obiectivele Primăriei comunei Lupşanu de a desfăşura activitatea într-o manieră deschisă faţă de public şi de a asigura  accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public şi de a asigura accesul liber şi neângrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, pe loc sau cu respectarea termenelor prevazute de lege, considerăm că aceste obiective au fost atinse.

4.Raportul cheltuielilor, defalcate pe programe

Documentaţiile din cadrul Primăriei comunei Lupşanu nu au înregistrat costuri şi nu au încasat nicio sumă pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor.

5.Nerealizări cu menţionarea cauzelor acestora: NU ESTE CAZUL.

6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor: NU ESTE CAZUL.

Pentrul anul 2018, în cadrul activităţii responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public din cadrul Primăriei comunei Lupşanu au fost stabilite obiective generale care să îmbunatăţescă procesul de comunicare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală pentru asigurarea  accesului în condiţiile optime ale cetăţenilor la informaţiile după cum urmează:

– diversificarea informaţiilor postate pe site-ul instituţiei, astfel încât accesul la acestea să se realizeze fără a mai fi necesară deplasarea cetaţenilor la sediul instituţiei;

– dezvoltarea punctului de informare , documentare, în vederea  creşterii capabilităţii de a furniza cetăţenilor informaţii (informaţiile publice furnizate din oficiu) direct în cele mai bune cazuri şi reducerea timpului  de aşteptare :

– reducerea timpului de răspuns la solicitările de informaţii publice furnizate la cerere.

CONSILIER,

CUREA ELENA

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide