Raportul Primarului privind starea economico-socială a comunei Valea Argovei la finele anului 2017

În conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public instituţia noastră face public Raportul de activitate pe anul 2017.

Împreună cu funcţionarii aparatului de specialitate încercăm să îmbunătăţim, în fiecare an, calitatea şi eficienţa muncii noastre.

Raportul Primarului comunei Valea Argovei privind activitatea din anul 2017 este un gest normal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei.

Alături de dezbaterile publice şi întâlnirile cu cetăţenii la diferite ocazii, lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care Primăria comunei Valea Argovei pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră. Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a Consilului Local şi a Serviciilor Publice din subordinea acestuia precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale ale comunei.

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului, având că unic scop bunăstarea colectivităţii locale.

Acrivitatea mea a fost orientată, în specia , către îndeplinirea obiectivelor stabilite de administraţia publică locală a comunei Valea Argovei şi aplicarea Hotărârii Consiliului Local respectând obligaţiile şi atribuţiile stabilite de legi şi alte acte normative.

În ansamblul factorilor ce au menirea de a formă tânăra generaţie, şcoală este unul esenţial.

În comună Valea Argovei funcţionează 2 şcoli şi 2 grădiniţe, şi o şcoală în satul Siliştea, şcoli care au fost reabilitate din resurse proprii.

Despre activitatea economico socială a comunei va pot spune că marea majoritate a oamenilor se ocupă cu agricultură.

Dacă într-o perioadă a anului aveam şi câte 80 dosare de ajutor social acum mai avem 45. Acest lucru mă bucură pentru că tinerii au înţeles că nu se poate trăi din ajutor social, că sunt familii numeroase cu mulţi copii şi au multe nevoi personale. Majoritatea bărbaţilor şi a femeilor s-au angajat la firme care le pun la dispoziţie transportul iar lucrul acesta este benefic.

În localitate avem contract cu o societate care ne oferă serviciu de salubrizare, s-au purtat discuţii şi se mai poartă cu cetăţenii pentru a-i convinge că suntem obligaţi de Uniunea Europenă să strângem gunoiul menajer şi o dată pe săptămâna maşînă să vină să ridice gunoiul .

De sănătatea locuitorilor au grijă un medic de familie, dr. Laurenţiu Mihail Georgescu şi două cadre medicale care asigura asistenţă primară la nivelul localităţii . Activitatea medicală funcţionează în spaţiul asigurat de Consiliul Local Valea Argovei în locaţia “Blocul Specialiştilor”. De asemenea, tot aici funcţionează un punct farmaceutic care eliberează medicamente compensate .

La data când am preluat eu conducerea nu aveam niciun proiect în faza de întocmire, nici în faza de derulare.

În perioada scursă de la alegerile din iunie 2012 până în prezent am reuşit realizarea unor obiective şi anume:

Pentru dezvoltarea armonioasă a noii generaţii am hotărât cu consilierii locali să construim un teren de fotbal multifuncţional obiectiv care s-a realizat;

Am achiziţionat un utilaj pentru întreţinerea drumurilor , mai ales pentru deszăpezire;

Am pietruit străzi în satul Valea Argovei şi satul Siliştea;

Am lotizat, în apropierea satului, locuri de casă pentru tinerii care sau încadrat în limitele legii 15/2003;

S-au reabilitat monumentele din Valea Argovei şi Siliştea unde, în fiecare an, cu ocazia Zilei Naţionale, serbăm şi cinstim memoria eroilor comunei, prin depuneri de coroane de flori în amintirea celor morţi pe câmpul de luptă;

Am întâmpinat greutăţi la încasarea impozitelor şi taxelor locale, din cauza celor care refuză să-şi achite datoriile.

Pentru colectarea impozitelor şi taxelor am implementat un program electronic eficient.

Pentru eficientizarea iluminatului public am încheiat un contract de servicii cu o societate care se ocupă de întreţinerea iluminatului public (montează becuri economice, remediază defecţiuni la lămpile de iluminat).

Ca proiecte de viitor am în vedere:

  1. Asfaltare străzi în comună Valea Argovei, judeţul Călăraşi;
  2. Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă în comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi, proiect care se află în faza de definitivare;
  3. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară gratuit aflat în stadiu de execuţie;
  4. Construirea unei baze sportive;
  5. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Valea Argovei;
  6. Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţă nr. 1 din comună Valea Argovei; 7.Reabilitare iluminat public.

Menţionăm că primele două proiecte sunt pe PNDL 2 (fonduri guvernamentale) şi sunt în faza de licitaţie a proiectelor tehnice şi a execuţiei.

 

PRIMAR,

COSTEL BOITAN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide