Ședință ordinară a Consiliului Județean Călărași/Vezi ordinea de zi

Consiliul Judeţean Călăraşi este convocat în şedinţă ordinară, la data de 19 Februarie 2015, orele 12:00 , în sala de şedinţe şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2015 şi estimările pentru anii 2016 – 2018

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC DRUMURI ŞI PODURI SA Călăraşi

4. Proiect de hotărâre privind acoperirea parţială a pierderilor contabile aferente anului 2013 pentru SC DRUMURI ŞI PODURI SA CALARASI din rezervele legale şi alte rezerve

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Călăraşi, pe anul 2015

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului de întreţinere a unei persoane adulte în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti şi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătăteşti, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli al consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Călăraşi şi al instituţiilor publice subordinate acestuia

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de funcţionare ale Centrului de zi pentru primire copii şcolari şi preşcolari din comunele Dragoş Vodă şi Ştefan cel Mare, pentru anul 2015

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 153/2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2015

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr. 1, judeţul Călăraşi

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 119/2005 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi de imobil, aflată în domeniul privat al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, Asociaţiei Medicilor de Medicină Generală Călăraşi, pe termen de 3 ani

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a dării în administrare a unui teren, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, Consiliului Local al Municipiului Călăraşi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general la obiectivul de investiţie “MODERNIZARE DRUM PIETRUIT DJ 310, TRONSON D N21 – MÂNĂSTIREA RADU NEGRU, Km 13+400 – 16+400”, Faza – DALI

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Pichet de pompieri Fundulea”, Faza – Studiu de Fezabilitate

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Semnale de intrare în Judeţul Călăraşi”, Faza – Studiu de Fezabilitate

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Reablitarea termică faţadă, Corp C şi Modernizare, Reabilitare demisol Corp C din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi”, Faza – DALI

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Modernizare, reabilitare corp A şi B din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi”, Faza – DALI

18. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 136/2013 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile de către Consiliul Judeţean Călăraşi pentru activităţile nonprofit de interes public judeţean, pe anul 2015

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.125/2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

23. Proiect de hotărâre pentru respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de domnul vicepreședinte Georgescu Bogdan George împotriva Hotărârii nr. 5/2015 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide