Sesiuni de instruire privind etica şi integritatea pentru angajaţii Primăriei Călăraşi

În perioda 16-18 septembrie 2019 a avut loc, în localitatea Buşteni, judeţul Prahova, a 5-a sesiune de instruire, cu tema „Etica, integritate şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei”, din cadrul proiectului cu fonduri europene „Integritate prin proceduri, instruire şi prevenire – IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774, pe care îl implementează Primăria Municipiului Călăraşi.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi transparente” a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”.

În cadrul proiectului au avut loc, până în prezent, 5 sesiuni de instruire în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei. Sesiunile de instruire sunt organizate de către firma SC ARGO Professional Training conform contractului de servicii nr. 18538/17.04.2019. Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrităţii la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi în vederea creşterii calităţii serviciilor publice locale.

Grupul ţintă direct vizat de activităţile proiectului este format din: 75 persoane, din care 65 sunt salariaţi cu funcţie publică precum şi personal contractual (ocupă funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi şi al serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi), precum şi 10 aleşi locali, primar, viceprimari, consilieri locali.

Până în prezent rezultatele proiectului sunt:

  • 11 proceduri operaţionale elaborate şi implementate pe măsurile de prevenire a corupţiei şi indicatorii de evaluare;
  • 12 instituţii publice locale ale UAT Municipiul Călăraşi: Primăria Municipiului Călăraşi şi 11 servicii publice locale sprijinite în vederea realizării şi implementării a 11 proceduri operaţionale pe măsurile de prevenire a corupţiei şi indicatorii de evaluare;
  • 1 ghid al procedurilor operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare;
  • preluarea şi implementarea celor 11 proceduri la nivelul Primăriei şi serviciilor publice subordonate;
  • 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu şi a aleşilor locali;
  • 1 ghid elaborat, de prevenire a corupţiei – ABC –ul integrităţii (va cuprinde rezultatele sondajului de opinie);
  • 5 sesiuni de instruire în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei;
  • 75 de persoane instruite, funcţionari publici, personal contractual şi aleşi locali, în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.

Durata proiectului: 15 luni (29 august 2018 – 28 noiembrie 2019).

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide