,,Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane!” – un proiect de succes al Agenţiei Pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi

Rodica Zaharia. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare, lnovaţie, Cultură şi Antreprenoriat Modelu, judeţul Călăraşi, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, Asociaţia de Dezvoltare “EQ” Bucureşti, Camera de Comerţ lndustrie şi Agricultură Mehedinţi, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu, Servel Slobozia şi Nova Force Technic Giurgiu a organizat joi, 26 noiembrie 2015, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, conferinţa de închidere a proiectului ,,Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane!”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea şanselor de ocupare pentru 1121 de şomeri, persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural al regiunilor Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Sud Vest, prin participarea acestora la programe integrate de consiliere, informare şi mediere.

Directorul executiv al AJOFM Călăraşi, Nicolae Chirana, a menţionat în cuvântul de deschidere că proiectul care s-a încheiat a fost un succes, mai ales prin prisma faptului că un număr mare dintre cei implicaţi şi-au găsit un loc de muncă. Nu în ultimul rând, Nicolae Chirana a adus mulţumiri partenerilor implicaţi în proiect şi mai ales specialiştilor din cadrul AJOFM Călăraşi implicaţi în buna derulare, desfăşurare şi finalizare a proiectului ,,Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane!”, un proiect de aduce un plusvaloare instituţiei călărăşene şi nu numai.

Mariana Vasile, în calitate de coordonator de parteneriat, a prezentat întreg proiectul exeplificând obiectivele şi principalele activităţi care s-au desfăşurat în cadrul proiectului, menţionând că, nu mai puţin de 1121 de persoane au alcătuit grupul ţintă, persoane selectate din mediul rural al regiunilor Bucureşti – Ilfov, Sud-Muntenia şi Sud-Vest.

Formarea profesională a persoanelor din grupul ţintă s-a realizat prin organizarea a 44 cursuri calificare nivel I şi 12 sesiuni de instruire. Programele de formare s-au organizat pentru următoarele meserii/ocupaţii: lucrator finisor construcţii; lucrator tâmplarie; brutar; ajutor mecanic auto; lucrător în comerţ; confecţioner asamblor articole textile; baby sitter; lucrător în alimentatie; cameristă; îngrijitoare bătrâni la domiciliu; lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri; operator introducere, prelucrare, validare date; patiser. Programele de perfecţionare organizate au fost: inspector în domeniul SSM (sănătate şi securitate în muncă); competenţe antreprenoriale; expert accesare fonduri structurale, unde, au fost înscrişi 880 participanţi la programele de formare profesională (688 participanţi la cursuri de calificare nivel I şi 192 participanţi la sesiunile de instruire).

„Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane!” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Chirnogiul – pe baricadele prieteniei româno-bulgare!

Mircea Brânduşă. Primarul de la Chirnogi,  ing.Irinel Roman, tace şi face. În săptămâna ce s-a încheiat, prietenia de trei ani...

Închide