Tudorel Minciună: Cel mai important obiectiv al nostru îl reprezintă înfiinţarea reţelei de gaze în Mitreni şi Valea Roşie

Mircea Brânduşă. Primarul comunei Mitreni, Tudorel Minciună, preciza într-o discuţie recentă că politicile de dezvoltare ale administraţiei pe care o conduce trebuie să aibă ca obiective întărirea bazei economice, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de mediu şi nu în ultimul rând implementarea unor proiecte benefice comunităţii în care trăieşte. Despre toate acestea, domnia sa prezintă mai jos aspecte deosebit de interesante.

Rep: Care sunt principalele realizări pe care le-aţi avut în acest mandat?

T.M.: În această perioadă au fost iniţiate şi s-au derulat investiţii fără precedent în istoria comunei Mitreni, toate având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Aş aminti următoarele: Reparaţii stradale/trotuare în satele Mitreni şi Clăteşti; Servicii mentenanţă sediu primărie/lucrări de instalaţii electrice; Servicii mentenanţă spaţii verzi în parcuri, cimitire, străzi, baza sportivă; Servicii mentenanţă lareţeaua de iluminat public stradal; Servicii de încărcare şi transport gunoi abandonat stradal; Execuţie lucrări privind proiectul „Înfiinţare canalizare menajeră cu staţie de epurare în comuna Mitreni, judeţul Călăraşi”; Achiziţionare maşină universală tâmplărie; Servicii de încărcare şi transport pământ în incinta şcolii din satul Valea Roşie; Obţinerea autorizaţiilor tip PDSB, EDSB, PDIB şi EDIB  pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna  Mitreni”; Execuţie lucrări înfiinţare Grădiniţă cu 3 săli de curs şi program normal în sat Valea Roşie; Asfaltare străzi în comuna Mitreni; Reparare trecere prin vad peste râul Argeş la podul care face acces în satul Clăteşti; Pietruire străzi comunale.Reînfiinţarea echipei de fotbal sub o nouă denumire „Colinele Argeşului Mitreni” şi asigurarea echipamentului necesar.

Rep: Care sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă cetăţenii din comună şi ce soluţii aveţi pentru ele?

T.M.: Cea mai mare problemă a locuitorilor comunei Mitreni se pare că este fondul funciar. La 28 de ani de la apariţia Legii nr. 18/1991, încă mai sunt cetăţeni care nu şi-au primit tot terenul, care nu au titluri de proprietate emise, sau care nu au terenul înscris în documente. Sunt mari probleme în ceea ce priveşte limitele de proprietăţi şi graniţele, atât în intravilan cât şi în extravilan. Din lipsa banilor cetăţenii nu şi-au dezbătut taxele de succesiune şi nu au efectuat ieşirile din indiviziune, fapt ce conduce la numeroase neînţelegeri între moştenitori. Din acest motiv, de cele mai multe ori, nu au posibilitatea să încheie contracte de arendă cu asociaţiile agricole care utlizează terenuri pe raza comunei, si totodată, nu pot obţine subvenţiile de la APIA. În acest context am făcut demersuri pentru introducerea comunei într-un program de cadastru general, în urma căruia s-ar putea clarifica situaţia juridică a fiecărui teren.

O altă problemă a locuitorilor comunei este lipsa locurilor de muncă, neavând prea multe de oferit potenţialilor investitori pentru a veni să investească pe raza comunei Mitreni, mă refer aici, în primul rând, la suprafeţe de teren disponibile pentru a fi amplasate unităţi de producţie, şi la utilităţi: canalizare, gaze, energie.

Rep: Ce v-aţi propus să realizaţi în acest mandat şi nu aţi reuşit încă?

T.M.: Până la acest moment o nerealizare a acestui mandat este asfaltarea drumului care face legătura între satele Mitreni şi Curcani.

Rep: Cum aţi colaborat cu instituţiile judeţene? Aţi avut sprijin în realizarea proiectelor?

T.M.: Cu instituţiile judeţene am avut o relaţie foarte bună, îndeosebi cu Consiliul Judeţean, primind sprijinul necesar în realizarea proiectelor propuse.

Rep: Care este relaţia dumneavoastră cu Consiliul Local?

T.M.: Cu Consiliul Local am avut o relaţie bună, în ciuda faptului că am avut opoziţie destul de puternică, însă, de fiecare dată când a fost vorba de a face ceva pentru comunitate, cu toţii au fost de acord, înţelegând că, de fapt, acesta este rolul nostru, ca aleşi locali.

Rep: Ce vă propuneţi să realizaţi până la finele acestui mandat şi ce proiecte noi aduceţi pentru comună?

T.M.: La finele anului 2018 se aflau în diferite stadii de execuţie următoarele proiecte: Înfiinţare canalizare menajeră cu staţie de epurare; Asfaltare străzi; Înregistrare sistematică iniţiată de unităţi administrativ- teritoriale pentru sectoarele cadastrale  2, 3, 4 şi 5 din comuna Mitreni; Înfiinţare Grădiniţă cu trei săli şi program normal din Valea Roşie; Reabilitare, modernizare şi extindere clădire Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea Roşie; Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare sediu primărie; Construire şi dotare cămin cultural.

Rep: Care sunt investiţiile pe care le luaţi în calcul a le face până la finele acestui mandat?

T.M.: De departe, cel mai important obiectiv îl reprezintă „Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comuna Mitreni, cu satele aparţinătoare, Mitreni si Valea Roşie”. Ar mai fi „Reabilitare, modernizare şi extindere clădire Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea Roşie – valoarea totală a investiţiei fiind de 2.207.845 lei; Construire şi dotare cămin cultural – valoarea totală a investiţiei fiind 2.886.724 lei; Înfiinţare reţea canalizare menajeră cu staţie de epurare.

Rep: Despre instituţiile de învăţământ,ce ne puteţi spune domnule primar?

T.M.: Pe raza comunei Mitreni funcţionează două Şcoli Gimnaziale cu clasele I – VIII şi două Grădiniţe cu program normal, care se află în stare foarte bună, fiind reabilitate cu fonduri guvernamentale. Sunt dotate cu mobilier nou, logistică, biblionet, grupuri sanitare moderne, cu centrale termice noi, fiind asigurate toate condiţiile necesare desfăşurării actului educativ de calitate.

Rep: Vă mulţumesc pentru timpul alocat acestei discuţii. În încheiere, vă rog să precizaţi ce a însemnat acest al doilea mandat pentru dumneavoastră?

T.M.: A fost un mandat de graţie pentru administraţia publică locală Mitreni, având în vedere că în fiecare an, am beneficiat de un buget rezonabil care ne-a permis realizarea unor mici investiţii, din fonduri proprii, absolut necesare în comunitate. Totodată, am avut banii necesari pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile prin programele de investiţii, şi cofinanţări, fiind cunoscut faptul că, realizarea investiţiilor majore prin fonduri atrase, implică şi costuri din partea administraţiei publice locale cum ar fi, studii de fezabilitate, taxe, avize, acorduri, dirigenţie de şantier, etc. Faţă de celeprezentate, precizez că în aceşti 3 ani s-au făcut paşi importanţi în dezvoltarea durabilă a comunei noastre, iar, pe viitor mi-am propus menţinerea ritmului de dezvoltare şi al nivelului investiţional, astfel încât, în cel mai scurt timp, să putem beneficia de toate facilităţile la care are acces un cetăţean european.Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Rep: Care este mesajul pe care îl transmiteţi locuitorilor comunei Mitreni?

T.M.: Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti le doresc tuturor pace în suflet, credinţă, lumină, şi multă sănătate! Hristos a înviat!

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide