Primăria Ulmeni/Anunț licitație

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria comunei Ulmeni, județul Călărași, Șos. Olteniței nr. 310, CF 37966691, tel/fax 0242523554, e-mail primaria ulmeni@yahoo.com.

2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: concesionarea suprafeței de 33,2236 ha teren arabil din islazul comunei Ulmeni, județul Călărași, situat pe teritoriul comunei Spanțov, județul Călărași.

3.Informații privind documentația de atribuire: Documentația de atribuire care conține și caietul de sarcini, se poate procura de la Compartimentul Achiziții publice al Primăriei Ulmeni, situată în Șos. Olteniței nr. 310, comuna Ulmeni, județul Călărași.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Se poate intra în posesia documentației de atribuire în urma achitării sumei de 300 lei, contravaloarea taxă de participare și documentație de atribuire care include și caietul de sarcini la Casieria Primăriei Ulmeni, Șos. Olteniței nr. 310, comuna Ulmeni, județul Călărași.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Ulmeni, județul Călărași, Șos. Olteniței nr. 310.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: Documentația de atribuire care include și caietul de sarcini se poate procura în urma achitării sumei de 300 lei la Casieria Primăriei Ulmeni, Șos Olteniței nr. 310, comuna Ulmeni, județul Călărași, până în data de 12.05.2017, ora 15:00.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor în scris: 23.05.2017 ora 12:00.

4.Informații privind ofertele: În documentația de atribuire care include și caietul de sarcini este redat explicit modul cum trebuie formulată oferta.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 31.05.2017, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Ulmeni, Șos. Olteniței nr. 310, comuna Ulmeni, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune într-un singur exemplar.

5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 01.06.2017, ora 12:00, în Sala de ședințe din cadrul Primăriei Ulmeni, Șos. Olteniței nr. 310, comuna Ulmeni, județul Călărași.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI, str. București nr. 106, COD 910068 – Călărași, județul Călărași, telefon 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157; Tel/fax: 0242315736, E-mail: trcl@just.ro.

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30.03.2017.

PRIMAR,

GHEORGHE ULEIA

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide