Viceprimar Ligia Bivol: „În perioada următoare vom implementa o serie de proiecte importante pentru modernizarea infrastructurii în Fundulea”

Oraşul Fundulea este situat foarte aproape de capitala României, la 15 minute de mers pe autostrada A2, mai exact. În timp, acest aspect a contribuit la creşterea numărului de persoane care au venit să îşi facă o locuinţă aici, dar şi la atragerea de investiţii, astfel că dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii a devenit o stringenţă. Legat de proiectele implementate, am discutat de curând cu domnişoara viceprimar Ligia Bivol care, cu multă amabilitate, ne-a prezentat detaliat realizările primăriei dar şi proiectele prioritare pentru viitor.

Rep: Care sunt cele mai importante realizări din ultimii ani la nivelul oraşului Fundulea?
L.B.: Printre cele mai semnificative obiective finalizate se află următoarele:
1. „Înfiinţare şi modernizare SAM – Grup Şcolar Fundulea”. Proiectul a fost finanţat din fonduri europene în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al programului Regio 2007 – 2013. Durata de implementare a fost de 13 luni de la data atribuirii contractului. Valoarea totală a proiectului a fost de 22.788.679,26 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile a fost de 16.950.826,24 lei. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii mediului educaţional al Liceului Tehnologic nr. 1 Fundulea prin reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea obiectivelor campusului preuniversitar, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, în scopul creşterii calităţii actului educaţional, a atractivităţii şi competitivităţii pe piaţa şcolară naţională şi europeană. Lucrările incluse în proiect au presupus construirea, extinderea, consolidarea şi modernizarea clădirilor campusului preuniversitar al Liceului Tehnologic nr.1.Clădirile ce au fost reabilitate sunt: şcoala cu 16 clase, cantina şi căminul pentru elevi. Noile construcţii realizate în cadrul proiectului sunt: garsonierele pentru cadrele didactice, atelierul agricol, atelierul mecanic, centrala termică, gospodăria de incendiu şi sala de sport.
2. Pentru satul Gostilele se implementează proiectul „Modernizare străzi şi drumuri în sat Gostilele, judeţul Călăraşi”, proiect ce va determina îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de transport şi creşterea ratei de folosire a drumurilor. Se asfaltează şi modernizează 28 de străzi (10.798 ml) din satul Gostilele (95% din numărul total de străzi).Valoarea totală a proiectului accesat prin PNDL este de 11.102.079 lei.
3.S-a construit o Piaţă Agroalimentară în suprafaţă totală de 385 mp dotată cu:
spaţiu pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate, spaţiu pentru comercializarea cărnii şi a produselor din carne, spaţiu administrativ, platoul pieţii dotat cu 20 de tarabe moderne, două grupuri sanitare (unul pentru persoane cu dezabilităţi).
4. Accesarea, în parteneriat, a proiectului Biblionet – care facilitează locuitorilor din oraşul Fundulea accesul gratuit la informaţie. În cadrul acestui proiect s-a dotat biblioteca cu cinci calculatoare (pentru accesare la internet) cu toate echipamentele periferice, imprimantă, scanner, videoproiector, căşti şi cameră web; achiziţionare mobilier nou;
5. Extinderea reţelei de curent electric pe str.Foişorului şi I.Gh. Duca, s-a întocmit documentaţia şi s-a depus la ENEL – Constanţa (DALI/SF) pentru extinderea reţelei de curent electric pentru străzile Libertăţii şi Aleea Soarelui;
6. În localitatea Fundulea, din anul 2012 până în prezent, s-au asfaltat 19 străzi în lungime de aproximativ 5.000 ml (finanţate din bugetul local);
7. Şcolarizarea prin proiectul „Consiliere şi formare profesională pentru şomeri cu studii incomplete” a unui număr de 27 persoane;
8. S-a achiziţionat o autoutilitară de pompieri pentru intervenţii rapide la incendii.
9. Racordarea zonei Nicolae Titulescu la reţeaua de canal şi apă (beneficiari Liceul Tehnologic Nr. 1, Asociaţia de proprietari, INCDA Fundulea, UAT).

Rep: Domnişoara viceprimar, care sunt proiectele de viitor ale primăriei Fundulea? În ce stadiu se află şi care este scopul acestora?
L.B.: Prin accesarea, implementarea şi finalizarea următorelor proiecte, primăria oraşului Fundulea urmăreşte mărirea gradului de urbanizare a localităţii:
1.Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1 sat Gostilele, oraş Fundulea, judeţul Călăraşi (proiect finanţat prin PNDL) .
2. Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea. Proiectul vizează modernizarea unui număr de 32 de străzi din localitate în lungime de 10.204 ml.
3. Reabilitare zona centrală, alei şi trotuare, acces în proprietate, parcări, zone verzi situate în lungul zonei DN3 (B-dul 22 Decembrie) şi strada Vasile Băbuş, proiect ce se propune a fi finanţat din fonduri europene şi/sau buget de stat.
4. Asfaltare şi modernizare strada Muncii. Proiectul se propune a fi finanţat de la bugetul local.
5. S-au executat DALI plus studiile suport pentru construirea şi dotarea unei grădiniţe moderne cu finanţare din fonduri europene şi/sau de la bugetul de stat;
6. Se va construi o remiză pentru maşina de pompieri cu finanţare din bugetul local şi/sau bugetul de stat.
7. Modernizare Şcoala Mircea Nedelciu (anvelopare şi gard împrejmuitor).
8. Elaborare documentaţie tehnică (S.F.-ul) pentru extinderea reţelei de curent electric pentru străzile: Flacăra, Semănătoarea, Cornişei şi Prelungirea Viilor;
9. Se lucrează la DALI şi studiile suport pentru reabilitare Casa de cultură (refacere acoperiş, reabilitare clădire) cu finanţare din fonduri europene şi/sau de la bugetul de stat sau buget local.
10. Se lucrează la DALI şi studiile suport pentru „Amenajare drumuri de acces, parcaje, alei şi zone verzi în zona de blocuri de pe strada Mihail Kogălniceanu”.

Rep: Vă mulţumesc pentru timpul acordat. În încheiere, câteva cuvinte adresate locuitorilor oraşului Fundulea.
L.B.: Concetăţenilor mei le doresc sănătate şi îi rog să aibă răbdare, pentru că noi suntem permanent în slujba lor şi vrem să realizăm multe lucruri frumoase pentru noi, pentru copiii şi pentru nepoţii noştri.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide