vineri, decembrie 8, 2023
AcasăADMINISTRAŢIEA fost rectificat bugetul municipiului Călărași. Unde s-au dat bani

A fost rectificat bugetul municipiului Călărași. Unde s-au dat bani

- Advertisement -

Consiliul Local al municipiului Călărași a aprobat, în ședința din 26 octombrie 2023, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași.

Având în vedere derularea proiectelor finanțate din fonduri europene, subvențiile de la bugetul de stat, precum și alte obiective de investiții finanțate din bugetul propriu al municipiului, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la modificarea Programului de investiții pentru anul în curs, se impune rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, precum și modificarea corespunzătoare a Programului de investiții pe anul 2023.

Astfel, la cap. 65 Învățământ, la solicitarea unităților școlare, se rectifică bugetele acestora, așa cum se prezintă situația în anexa nr. 1, pentru susținerea cheltuielilor de funcționare, cât și pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

În cadrul cap. 67 Cultură, Recreere, Religie se suplimentează Complexului de Agrement ZOO, cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 25 mii lei, sumă provenită din sponsorizare, pentru reparații acvariu.

Se suplimentează cu 50 mii lei cheltuielile cu serviciile religioase. Tot în cadrul acestui capitol bugetar, la propunerea D.P.D.L., se suplimentează sumele alocate materialelor reprezentative cu 120 mii lei, sărbătorilor de iarnă cu 200 mii lei, cu 10 mii lei pentru evenimente, delegații, etc. și 11 mii lei pentru servicii fanfară și muzică de estradă.

La cap. 68 Asistență Socială, pentru acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap, se suplimentează din veniturile proprii ale primăriei, cu suma de 1.996.000 lei și cu 58 mii lei salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap, până la rectificarea bugetului de stat şi suplimentarea de către M.F. a sumelor defalcate pentru cheltuieli descentralizate, cu această destinație.

În cadrul cap. 70 Locuințe, Dezvoltare, la propunerea D.P.D.L., se suplimentează și se introduc anumite linii bugetare, toate aferente implementării proiectelor cu finanțare națională și europeană, așa cum se prezintă în anexa nr. 1.

Tot în cadrul acestui capitol, Serviciul Achiziții propune achiziționare servicii extindere fibră optică și supraveghere video stații de autobuze, suma 206 mii lei, achiziționare servicii extindere fibră optică și supraveghere video stații de biciclete 108 mii lei, iar pentru dezvoltare soluție informatică pentru gestionarea informațiilor pentru locurile de veci, suma de 155 mii lei.

Tot la acest capitol, pentru acces salariați în primărie și sistem de pontaj electronic, se alocă suma de 70 mii lei.

Pentru buna funcționare, Administrației Cimitirelor i se suplimentează bugetul cu 40 mii lei, iar Serviciului Piețe și Oboare, cu 20 mii lei.

La propunerea Direcției Tehnice, în cadrul cap. 70 au loc modificări prezentate în referatul anexat și care se regăsesc în anexa nr. 1.

La capitolul 74 Protecția Mediului se suplimentează, pentru salubrizare, suma de 2.500.000 lei, iar la Serviciul Câini fără stăpân, suma de 50 mii lei pentru funcționare.

Capitolul 84 Transporturi, pentru plata subvenției de transport local, se suplimentează cu suma de 400 mii lei, iar pentru obiectivul de investiții finanțat prin PNI Anghel Saligny „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, LOT 2, din municipiul Călărași”, se suplimentează cu suma de 6.310.0000 lei.

- Advertisement -
ALTE ȘTIRI

ULTIMELE ȘTIRI

- Advertisment -

ARHIVĂ

Cele mai citite