Aniel Theodor Paţurcă Nedelcu: „Indiferent cât ne este de greu şi ce ne va hărăzi soarta, la Borcea vor continua investiţiile în sport!”

Cu doar un an înaintea oportunităţii de a candida pentru un nou mandat la funcţia de primar al comunei Borcea, Aniel Theodor Paţurcă Nedelcu prezintă mai jos un bilanţ al activităţii primăriei pe parcursul actualului mandat.

Rep: Domnule primar, vă rog să faceţi cunoscute principalele realizări prin care consideraţi că viaţa cetăţenilor din comuna Borcea a fost îmbunătăţită?

A.Th. P.N.: Aş aminti, într-o ordine aleatorie, implementarea următoarelor proiecte: Dezvoltarea infrastructurii comunei Borcea prin atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare durabilă a comunei. Atragerea de investitori pentru crearea de noi locuri de muncă. Repararea şi întreţinerea drumurilor din comună în limita bugetului local. Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi acţiunilor întreprinse de administraţia publică locală.

Rep: Să luăm pe rând activitatea principalelor servicii din primărei. Din punct de vedere economic ce ne puteţi spune?

A.Th. P.N.: Bugetul local a fost unul care a asigurat desfăşurarea în condiţii optime a tuturor compartimentelor din primărie. Raportul dintre venituri şi cheltuieli a fost întotdeauna apropiat. Nu au existat restanţe salariale către funcţionari, către furnizorii de servicii şi nici arierate.

Rep: Din punct de vedere social cum au decurs lucrurile?

A.Th. P.N.: Comparimentul s-a ocupat de protecţia copiilor cu probleme şi a familiilor acestora, de prevenirea abandonului familial şi a abandonului şcolar. Au fost elaborate planurile de servicii şi s-a asigurat protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor aflate în situaţii de risc. Nu în ultimul rând, s-a asigurat acordarea prestaţiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor şi care s-au încadrat în prevederile legale, fiind întocmite dosare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială.

Rep: Relaţia cetăţean / primar / funcţionar, cum consideraţi că a decurs?

A.Th. P.N.: Consider că am răspuns exigenţelor privind relaţia cu cetăţenii într-un mod cât mai transparent. Referitor la audienţe, pot afirma că acestea s-au desfăşurat permanent, fără un program dinainte stabilit.

Rep: Care sunt cele mai semnificative investiţii finalizate, programul prin care au fost derulate, valoarea lor şi partea de cofinanţare a primăriei Borcea?

A.Th. P.N.: Modernizare reţea de drumuri de interes public local, proiect finanţat prin PNDR, valoare: 4.290.760 lei, din care cofinanţare buget local: 235.030 lei. Modernizare drumuri de interes public local, proiect finanţat prin PNDL II, valoare: 4.956.602 lei, din care cofinanţare buget local: 153.357lei. Modernizare străzi, finanţare buget local: 3.666.812 lei.Modernizare piaţă agroalimentară, finanţare buget local: 235.030 lei. Amenajare şi dotare bază sportivă, finanţare PNDR, valoare 419.297 lei, cofinanţare buget local: 34.119 lei.

Rep: Care sunt proiectele aflate în curs de derulare, şi care este stadiul lor de execuţie?

A.Th. P.N.: Comuna Borcea derulează împreună cu Consiliul Judeţean Călăraşi şi cu alte comune din judeţul Călăraşi un proiect finanţat din fonduri europene, „Ecomanagementul salubris”, care operează în comună din luna octombrie, 2018. Prin PNDR / AFIR se află în curs de derulare o investiţie majoră la baza sportivă a comunei având ca obiective reabilitarea, modernizarea şi dotarea suprafeţei de joc printr-un sistem modern de irigare şi drenare, construirea unui gard împrejmuitor conform cerinţelor FRF, şi instalarea unei tabele de marcaj, electronice. Nu în ultimul rînd, primăria intenţionează să implementeze, în parteneriat cu primăriile Jegălia, Unirea, Dichiseni şi Roseţi, un proiect de aducţiune gaze naturale.

Rep: În concluzie, sunteţi mulţumit de situaţia actuală a comunei Borcea?

A.Th. P.N.: Nu pot afirma că obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru că permanent ne dorim mai mult pentru comuna Borcea, mai mult pentru cetăţeni.Vreau să menţionez un singur lucru: indiferent cât ne este de greu şi ce ne va sorti soarta, la Borcea vor continua investiţiile în sport!

Rep: Care este mesajul dumneavoastră pentru locuitorii comunei Borcea?

A.Th. P.N.: Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit cu propuneri constructive şi mă bazez pe aceeaşi colaborare fructuoasă şi pe viitor. Le doresc tuturor sănătate multă, putere de muncă şi realizări multiple!

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide