Atenție! Noua Lege a Educației permite profesorilor să rețină telefoanele elevilor

Conform noii Legi a Educației, care a intrat în vigoare din data de 2 septembrie a.c., „utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial”. Cei care nu se conformează riscă să li se rețină telefonul sau dispozitivul.

Folosirea telefoanelor mobile era și înainte interzisă în timpul orelor de curs, dar acest lucru nu era specificat în Lege. Mai mult, conform noilor prevederi legale, telefoanele pot fi „reținute” de profesor și returnate părintelui sau elevului la sfârșitul orei sau al zilei.

Elevii pot folosi telefoanele mobile doar în anumite „spații autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii”, se mai specifică în noua lege.

Până în prezent, interdicția privind utilizarea telefoanelor mobile în școală nu era trecută în legea Educației, ci doar în Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), și nu se menționa explicit faptul că profesorii pot reține telefoanele dacă elevul încalcă regula.

Elevilor din preșcolar, clasele primare și gimnaziu le este interzis să folosească telefoanele mobile sau alte dispozitive în timpul orelor de curs. În cazul în care acestea sunt găsite asupra elevilor, dispozitivele pot fi confiscate și predate părinților.

Pentru elevii de liceu, decizia privind interzicerea telefoanelor rămâne la dispoziția școlii.

Articolul 106:

(4) Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

(5) În învățământul liceal, regulamentul intern al unității de învățământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor menționate la alin. (3) în întreaga sau doar o parte din incinta unității de învățământ, precum și în timpul activităților care se desfășoară în afara acesteia.

(6) Prevederile alin. (4) și (5) nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (4) și (5) poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau elevi conform regulamentului intern al unității de învățământ.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide