Banca Cooperatistă Record Călărași | Convocare

Banca Cooperatistă Record Călărași

Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Călărași, str. Cornișei, nr. 50, bl. D 1, parter și mezanin, județul   Călărași,

Tel./fax: 0242 321368; 0242 322529; e-mail:  record@recordcalarasi.ro

RC: J 51 /834/1992; CUI: 1924697; ROCC-CO-01-51-159

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv, Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași, identificată cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J 51/834/1992, Cod Unic de Înregistrare 1924697, convoacă Adunarea Generală pentru data de 15 aprilie 2021, care își va desfășura lucrările începând cu ora 14,00 la sediul unității din municipiul Călărași, str. Cornișei nr. 50, Bl. D 1, parter și mezanin, județul Călărași.

Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Aprobarea Raportului Consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2020.
  2. Aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2020 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.
  3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2020, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului.
  4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
  5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie.
  6. Stabilirea numărului minim de membri ai consiliului de administraţie al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenţi; desemnarea membrilor consiliului de administrație independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  7. Prelungirea contractului cu auditorul financiar cu SC EVICONT SRL Călărași, până la data de 20 aprilie 2022.
  8. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP.
  9. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum şi împuternicirea persoanei care va semna actul modificator şi actul constitutiv în formă actualizată;

desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârii adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia, a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.

  1. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul în care convocarea nu va fi posibilă pe motivul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, adunarea generală se va întruni a doua zi, respectiv în data de 16 aprilie 2021, ora 14,00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

 

Președintele Consiliului  de  Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași

Sima Constantin

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide