luni, iulie 22, 2024
AcasăACTUALITATEControale ITM pentru munca la negru. 13 angajatori sancționați

Controale ITM pentru munca la negru. 13 angajatori sancționați

- Advertisement -

În perioada 06 -19.11.2023, ITM Călăraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii la negru şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 63 de controale din care 62 au fost pe muncă nedeclarată, 13 angajatori au fost sancţionați și au fost aplicate amenzi în valoare de 193.000 de lei, din care 180.000 de lei pentru muncă nedeclarată.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 17 controale, 7 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 57 avertismente și amenzi în valoare de 3.000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: activități ale agenților și broker-ilor de asigurări, întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, captarea, tratarea și distribuția apei, transporturi rutiere de mărfuri, activități de arhitectură, activități de ambalare, fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea produselor metalice, coafură și alte activități de înfrumusețare, activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure, creșterea păsărilor, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma, fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice), activități de asistentă spitalicească, comerț, construcții, agricultură, etc.

Printre neconformităţile constatate:

-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;

-angajatorul nu face dovada plății drepturilor salariale și compensarea în bani a concediului de odihnă cuvenit și neefectuat, la încetarea contractului individual de muncă (CIM);

-angajatorul nu face dovada încheierii CIM, a comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de REVISAL;

-nu s-au făcut negocierii colective la nivel de unitate a contractului colectiv de muncă;

-angajatorul nu a completat dosarele de personal cu toate actele necesare angajării: contractul individual de muncă, fisa de post, adeverința medicală, actele de naștere, de studii, actele adiționale referitoare la executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă și alte documente;

-angajatorul nu a încheiat pentru toți salariații acte adiționale la contractele individuale de muncă;

-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;

-planul de prevenire si protecție nu era actualizat pe anul în curs;

-prizele nu erau inscripționate cu valoarea nominala a tensiunii de alimentare (acolo unde era cazul), iar la mesele de călcat nu exista covor electroizolant;

-angajatorul nu a asigurat o instruire adecvată în domeniul SSM, cu privire la riscurile generate de agenţi chimici periculoşi;

-planul de prevenire şi protecţie, compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, nu era aplicat corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

-tablourile electrice din halele de păsări nu erau inscripţionate şi nu erau prevăzute cu covoare electroizolante;

-mănuşile electroizolante şi cizmele electroizolante, aveau termenul de valabilitate expirat;

-rafturile de depozitare a mărfurilor nu erau inscripționate cu valoarea greutății pe care o suportă;

-căile de ieșire în caz de urgenta nu erau semnalizate în mod corespunzător;

-angajatorul nu a asigurat efectuarea controlului psihologic periodic pentru conducătorul auto de transport rutier de mărfuri;

-nu a fost efectuată verificarea ISCIR a compresorului;

-nu a fost numit prin decizie lucrătorul care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

-trusa sanitară de prim ajutor era expirată.

- Advertisement -
ALTE ȘTIRI

ULTIMELE ȘTIRI

- Advertisment -

ARHIVĂ

Cele mai citite