Cum se acordă bursele școlare în anul școlar 2023-2024

Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare în privința acordării burselor școlare, impusă în primul rând de intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

În acest context, noua metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.2023, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni. pentru luna precedentă. Dacă data de 15 cade într-o zi liberă, plata se va face în ziua imediat lucrătoare.

Plata burselor pentru lunile spetembrie și octombrie 2023 se va face pe data de 15 noiembrie 2023!

Cum se acordă bursele școlare și cine primește bursă:

Elemente de noutate

– bursele de merit se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;

– bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda pe baza mediei notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare;

– bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional;

– bursele de merit se vor acorda și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare, respectiv pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;

– bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv elevilor cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

– bursele sociale se acordă elevilor cu deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului;

– bursele sociale se acordă elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.

Metodologia de acordare a burselor școlare este disponibilă pe www.edu.ro.

Pentru informații suplimentare, părinții sunt rugați să se adreseze reprezentanților unităților de învățământ în care învață copiii.

Cuantumuri burse școlare

Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei

Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei

Bursă de merit : 450 lei

Bursă socială: 300 lei

Bursă pentru mame minore: 700 lei

Bursă tehnologică: 300 lei

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide