Duminică a fost inaugurat Clubul Pescarilor din Municipiul Călărași

Duminică, 4 iulie, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Dunării a avut loc şi inaugurarea Clubului Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călăraşi, obiectiv finanţat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020; Prioritatea 4a UE – O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporită, Măsura 2.1 – Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei, în cadrul proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călărași”.

La eveniment au participat primarul Marius Dulce, preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, consilieri locali şi judeţeni.

„Astăzi am reuşit să inaugurăm acest club al pescarilor, obiectiv pe care le-am realizat în timp record. Am muncit destul de mult, aproape la 2 zile eram aici ca să găsim soluţii pentru finalizarea lui. Din cauza vremii nefavorabile s-a lucrat efectiv vreo 3 luni şi jumătate.

Această locaţie reabilitată şi modernizată, cunoscută sub denumirea de „acvariu” va contribui la dezvoltarea durabilă a zonei pescărești, prin asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și coeziunii sociale și de respectare a mediului, în Municipiul Călărași.”, a declarat primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce.

Proiectul va crea condiții propice organizării și desfășurării de întâlniri destinate dezvoltării activității piscicole călărășene, de promovare a tradiției zonale a pescuitului, de diseminare a informațiilor specifice etc.

În sensul atingerii obiectivelor proiectului, beneficiarul va acționa asupra stopării declinului din acest sector, inițiind și susținând programe socio – culturale în scopul valorificării tradițiilor populare în spiritul autenticității, cu accent pe domeniul pescuitului. De asemenea, va organiza instruiri în domeniu, sesiuni de informare care vizează dezvoltarea zonei pescărești prin accesarea de fonduri destinate desfășurării activităților specifice, sporind astfel, responsabilizarea comunității pescărești privind transmiterea meșteșugului către noua generație.

Privind activitatea de acvacultură se vor iniția expuneri care să susțină exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii, a biodiversității și care nu pun în pericol rezerva piscicolă din zonă, pe termen mediu și lung, inclusiv din perspectiva vecinătății cu Bulgaria, dezideratul comun în dezvoltarea zonei pescărești fiind acela al exploatării cu prudență și al conservării valorii resuselor naturale dunărene zonale.

Beneficiarul va continua inițiativele anterioare desfășurate pe această linie conform cărora a dezvoltat parteneriate și colaborări cu instituții interesate din domeniu – AJVPS, APM, ISU, AMPA, reprezentanți ai altor FLAG-uri dunărene, asociații pescărești locale, societăți comerciale cu specific pescăresc, USAMV București Filiala Călărași, Muzeul Municipal Călărași.

În acest sens, au fost necesare reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirii în care va funcționa Clubul Pescarilor, racordarea acesteia la rețelele de utilități ale orașului: gaz, apă, energie electrică, canalizare etc.; intervențiile asupra clădirii au drept rezultat amenajarea unei săli de activități (întâlniri, prezentări, expuneri, expoziții etc.), precum și înființarea și dotarea spațiilor de servicii (birou, cameră centrală termică, cameră depozitare, grupuri sanitare), dotarea acestora cu mobilier și dotări specifice desfășurării viitoarelor activități.

– Valoarea totală a proiectului: 1.622.249,66 lei (aproximativ 340.000 Euro)

– Durata de implementare a proiectului: 26 luni;

– Data semnării contractului pentru realizare Proiect Tehnic + execuție de lucrări: 10.01.2020;

– Data finalizării și receptionării documentației Proiect Tehnic: 20.03.2020;

– Data începerii efective a lucrărilor conform ordinului de începere a lucrărilor: 29.06.2020;

Întrucât valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de doar 200.000 Euro (883.212,80 lei) inclusiv TVA iar valoarea lucrărilor propuse și a dotărilor obiectivului de investiții este mai mare decât cea care se finanțează, Municipiul Călărași a adăugat contribuția proprie în sumă de 739.036,86 lei (încă 45,5%).

Scurt istoric al clădirii

În trecut, clădirea vizată pentru investiție a avut mai multe destinații, din care amintim: în perioada anilor `60 aici a funcționat cherhanaua orașului, între anii 1970 – 1980 a găzduit o secție a Casei Pionierilor (club karting), urmată de înființarea la data de 01.06.1980 a Grădinii Zoologice Călărași, în care se regăseau câteva mamifere sălbatice și domestice, precum și o colecție de păsări exotice provenite dintr-o colecție privată.

După mutarea Grădinii Zoologice în noul sediu, începând cu anul 1985 și până în 1990, clădirea a avut destinația de acvariu.

Perioada 1990 – 1993 regăsește clădirea cu destinația de unitate de alimentație publică și ca punct de atracție al orașului, prin desfășurarea activităților de agrement pe lacul din vecinătatea clădirii, amenajat în urma cu mai mulți ani, pe care se făceau plimbări cu hidrobiciclete și bărci de agrement.

Malurile lacului atrăgeau pescari de toate vârstele, în scop recreativ.

Începând cu anul 1993 și până în prezent, în clădire nu s-a mai desfășurat nicio activitate, lucru care a determinat degradarea acesteia, făcând improprie realizarea oricăror activități, inclusiv a celor vizate de acest proiect: creșterea atractivității și competitivității zonei, sprijinirea comunității pescărești din raza de acțiune a FLAGului Dunărea Călărășeană, stimularea diversificării activităților sociale în scopul dezvoltării durabile a zonei, prin adaptarea lui la condițiile de teritoriu și mediu.

Clădirea și anexele acesteia sunt realizate cu materialele, tehnologiile și concepții arhitecturale din perioada de edificare și în timp au acumulat un grad ridicat de uzura fizică și morală, la acest moment fiind nefuncționale.

Spațiile imobilului erau improprii desfășurării oricăror activități.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide