George Avram: „Vom demara procedurile de licitaţie pentru două proiecte importante în comună, în valoare de peste 7 milioane de lei ”

Mircea Brânduşă. Recent, am ajuns din nou în comuna Ştefan Vodă pentru a avea o discuţie cu edilul comunei, George Avram, despre realizările administraţiei sale la jumătatea acestui mandat.

Rep: Care este modul dumneavoastră de a conduce primăria Ştefan Vodă care v-au menţinut în fruntea comunei timp de 26 de ani?

G.A.: De-a lungul timpului am implementat în primăria Ştefan Vodă un stil de lucru bine articulat, pe care m-am preocupat să-l îmbunătăţesc la începutul fiecărui mandat. Acest stil de lucru mi-a oferit posibilitatea să dispun de o viziune clară pentru perioada următoare şi să asigur comunei o dezvoltare coerentă, care să permită punerea în valoare a tuturor posibilităţilor şi facilităţilor existente.

Rep: Din punct de vedere administrativ, economic şi social, la ora când vorbim, cum stau lucrurile în primăria Ştefan Vodă?

G.A.: Obiectivul nostru principal a fost, este şi va rămâne în continuare o administraţie orientată spre cetăţeni, ceea ce înseamnă că nevoile şi cerinţele lor, problemele comunei şi soluţiile ce se impun sunt preocupările noastre zilnice. Administrativ, s-a completat organigrama de funcţionare a primăriei prin scoaterea la concurs a unor posturi în serviciile deficitare: registrul agricol; asistenţă socială; contabilitate; stare civilă. Economic, lucrurile nu stau tocmai bine privind încasarea taxelor şi impozitelor, asta datorită faptului că populaţia este îmbătrânită. Salariile au sosit cu întârziere în ultimul trimestru al anului 2017, lucru care s-a reglat odată cu aprobarea bugetului local pe 2018. La capitolul social, există 32 dosare în plată pentru Legea 416, oameni care prestează muncă în folosul comunităţii. Nu există întârzieri la plata îndemnizaţiilor privind asistenţii persoanelor cu handicap.

Rep: Care ar fi cele mai importante realizări ale primăriei Ştefan Vodă, vorbind despre primii doi ani din acest mandat?

G.A.: S-au executat lucrări de mentenanţă a reţelei de iluminat public stradal prin completarea cu unităţi lumină (200 bucăţi) economice, astfel încât cetăţenii să beneficieze de condiţii optime pentru deplasarea pe timp de noapte. În curs de derulare se află lucrările reţelei de canalizare, proiect implementat prin Ministerul Mediului în valoare de 1 milion euro care include următoarele obiective: construire staţie purificare apă potabilă; înlocuirea reţelei de tubulatură (5.606 m conducte pvc/250mm; 315 m conducte pvc/106 mm şi 560 m conducte pld/125mm); construire cămine vizitare cu cap şi rame (102 bucăţi); construire două chesoane de găzduire a sistemului de pompare. Nu în ultimul rând primăria a încheiat un contract de salubrizare cu firma Rebu pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer cu un preţ de 1,8 lei/persoană.

Rep: Ţinând cont că localitatea Ştefan Vodă este foarte aproape de municipiul Călăraşi, există interes în rândul oamenilor de afaceri? Cum şi cu ce contribuie primăria în vederea atragerii investitorilor?

G.A.: În primul rând fac menţiunea că dorim să contribuim la dezvoltarea comunei nostre oferind astfel sprijin tuturor investitorilor ce vor prezenta interes pentru realizarea unor medii de afaceri. Există la nivel de discuţii un parteneriat cu un investitor care a solicitat aprobarea documentaţiei tehnice pentru înfiinţarea unei firme cu specific avicol, respectiv construirea unei ferme care va avea obiect de activitate creşterea păsărilor ouătoare. Această investiţie se va construi la intersecţia DN 21A cu DJ 211C. Odată cu înfiinţarea acestei ferme se vor creea noi locuri de muncă iar bugetul local se va îmbunătăţi considerabil. De asemenea, Agroprest, care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Ştefan Vodă, a solicitat în baza unui proiect extinderea societăţii prin construirea unei noi hale de producţii, acest lucru generând noi locuri de muncă pentru locuitori şi venituri considerabile la bugetul local.

Rep: Care sunt priorităţile primarului George Avram pentru următorii ani?

G.A.: Am pe masa de lucru două proiecte foarte importante pentru comunitate:

Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Generală; Reabilitare, modernizare, dotare Cămin Cultural. Nu în ultimul rând, prin PNDL 2, înaintea sărbătorilor pascale, UAT Ştefan Vodă a semnat două proiecte de finanţare pentru două investiţii benefice comunităţii: Construire Grădiniţă cu Program Normal (va fi amplasată pe locul fostei brutării) în valoare de 1.363.237 lei şi Modernizare 7,8 km străzi prin asfaltare cu o valoare totală de 6.445.992 lei.

Rep: Domnule primar, în opinia dumneavoastră, primar cu şapte mandate, care credeţi că sunt factorii esenţiali care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor din comuna Ştefan Vodă?

G.A.: Dezvoltarea economică, socială, echilibrată teritorial şi durabilă a comunei Ştefan Vodă s-a putut realiza în primul rând prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi ale mediului de afaceri. În al doilea rând, fie că a fost vorba de infrastructura de transport, de cea de utilităţi, de educaţie, socială, sanitară, de sprijinire a afacerilor, acestea au necesitat îmbunătăţiri prin implementarea unor proiecte care au avut ca scop final creşterea gradului de atractivitate şi competitivitate a comunei. Pentru atingerea acestor obiective, pornind de la problemele prioritare identificate în rândul locuitorilor, am dezvoltat o serie de componente şi direcţii de acţiune, utilizând fonduri europene şi naţionale pentru finanţarea proiectelor derulate.

Rep: Care este mesajul dumneavostră pentru locuitorii comunei Ştefan Vodă?

G.A.: Mulţumesc pentru încrederea acordată de-a lungul timpului tuturor locuitorilor comunei Ştefan Vodă, cărora le doresc multă sănătate!

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide