luni, iulie 22, 2024
AcasăACTUALITATEMADR acordă ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

MADR acordă ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

- Advertisement -

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), informează potenţialii beneficiari că până la data de 2 septembrie 2022 inclusiv, primeşte Cereri de solicitare a ajutorului excepţional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cuHotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.

Această schemă de susţinere financiară are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru susţinerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 12 august 2022, cu achiziţia de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante şi/sau produse de protecţie a plantelor şi/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafeţele cu plantaţii pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienţii şi aplică metode de producţie favorabile mediului şi climei prin activitatea agricolă de întreţinere a plantaţiilor pe care o desfăşoară.

Cererile se depun/transmit (prin fax/poştă/eletronic) la Centrele APIA unde au depus Cererea unică de plată 2022. APIA pune la dispoziţia solicitanţilor formulare pretipărite ale cererii de solicitare a ajutorului excepţional, încărcate cu datele preluate din IACS – Cererea unică de plată 2022: date de identificare, suprafeţe şi culturi (coduri de cultură) declarate, iar aceştia trebuie să le verifice/completeze/corecteze dacă este cazul.

Documentele atasate cererii sunt următoarele:

  1. copie a documentelor justificative de achiziţie de la furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecţie a plantelor, după caz, emise în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022;
  2. copie document coordonate bancare în condiţiile în care coordonatele bancare sunt diferite faţă de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022;
  3. declaraţie pe proprie răspundere privind înregistrarea în scopuri de TVA – Anexa 11 din Ghidul solicitantului:

– pentru solicitanţii neplătitori de TVA va fi decontată întreaga valoare înscrisă în documentul justificativ de achiziţie;

– pentru solicitanţii înregistraţi ca plătitori de TVA aceasta nu se decontează prin ajutorul excepţional.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

  1. a) să solicite ajutorul excepţional prin depunerea cererii la centru APIA la care este arondat;
  2. b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea unică de plată 2022 cu suprafeţe declarate de teren cu plantaţii pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile menţionate în anexa nr.1; suprafeţele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv chiar dacă suprafeţele declarate în cererea unică 2022 sunt mai mari de 200 ha;
  3. c) să achiziţioneze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale respectiv factură, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului respectiv nume şi prenume/denumire, în perioada 24 februarie – 12 august 2022;
  4. d) să menţină suprafaţa aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepţional, în anul de cerere 2023.

Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu  prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

Suma care se acordă beneficiarilor este obţinută prin înmulţirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafaţa declarată cu plantaţii pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022, exprimată în hectare şi nu poate depăşi valoarea maximă de 175.000 lei/ beneficiar.

În cazul în care suma de plată calculată prin înmulţirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafaţa declarată cu plantaţii pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022, exprimată în hectare este mai mare decât valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziţionate, atunci se aprobă suma reprezentând valoarea totală a documentelor justificative. În cazul în care sumă calculată este mai mică decât valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achiziţionate, atunci se aprobă această sumă calculată.

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 126.150,673 mii lei, echivalentul sumei de 25.490,649 mii euro stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel:

  1. a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, finanţare externă nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;
  2. b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 şi în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie. În situaţia în care sumele centralizate depăşesc resursele financiare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului excepţional se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.
- Advertisement -
ALTE ȘTIRI

ULTIMELE ȘTIRI

- Advertisment -

ARHIVĂ

Cele mai citite