Majoritatea proiectelor propuse de Ion Iacomi pentru Dor Mărunt au fost realizate

Mircea Brânduşă. Când a prezentat locuitorilor „Planul de Dezvoltare Locală 2015 – 2020”  pentru comuna Dor Mărunt, al cărei primar este de 6 ani, Ion Iacomi lua în calcul oportunităţi îndrăzneţe la acea vreme, pentru satele componente ale comunei.

„De la bun început am fost conştient că Administraţia Publică Locală din Dor Mărunt are obligaţia să propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să modernizez această comună şi să o aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeana. În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost elementul principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi, tocmai de aceea vreau să vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată să găsesc atât puncte tari sau slabe, cât şi ameninţările dar, si oportunităţiiile din localitatea pe care o reprezentăm cu mandrie.

Fiind un locuitor al comunei, am realizat că trebuie să cunosc mai bine posibilităţile de dezvoltare economico-socială a localităţii unde locuiesc şi unde imi desfăşor activitatea profesională. De aceea, pe baza analizei conditţiilor geografice, sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe perioada 2015-2020. Necesitatea şi oportunitatea proiectelor arătate în aceasta strategie a aparut în vederea dezvoltării infrastructurii locale, dezvoltarea agroturismului la nivel local şi implicit ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei noastre. La nivelul administraţiei locale se doreşte ameliorarea relatiei intre administraţie şi cetăţenii comunei Dor Mărunt prin lărgirea accesului la informatii. În plus, faţă de cele arătate în cadrul lucrării, putem vorbi de necesitatea elaborării de noi proiecte, prin accesarea de fonduri europene şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Proiectele pe care le-am întreprins până acum, dar, şi cele viitoare, sunt făcute pentru a

îmbunatăţi viaţa locuitorilor comunei Dor Mărunt. Această strategie de dezvoltare locală vizează o perioadă de 6 ani şi poate fi realizată

prin voinţa dumneavoastra. Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna din care facem parte cu mandrie. Astfel, împreună ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom fi fericiţi să vedem cum copiii sau nepoţii noştri învaţă să lucreze cu tehnologia modernă, sau cum vom putea

să folosim sistemul de canalizare si epurare al apei potabile. Ca primar al comunei Dor Mărunt, vă mulţumesc că m-aţi sprijnit până acum şi am

încredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevărată echipă şi împreună vom sărbători finalizarea oricărui proiect evidenţiat în strategia de dezvoltare locală.”, afirma primarul comunei Dor Mărunt, Ion Iacomi, în urmă cu 5 ani.

Cu 1 an şi jumătate înainte de termenul final al implementării acestei strategii, Ion Iacomi poate spune clar tuturor că majoritatea proiectelor incluse au fost finalizate în anii 2016 – 2018:

-Asfaltarea a 4 km de străzi de interes public local;

-Construire teren sport Şcoală Gimnazială Dor Mărunt;

-Montare centrale gaz la Şcolile din Dor Mărunt;

-Modernizarea iluminatului public stradal prin tehnologie led prin instalarea a peste 1800 de lămpi cu led;

-Împrejmuire cu gard din prefabricate beton la cimitirele Dor Mărunt Gară, Dor Mărunt Central, Ogoru, Dâlga şi Înfrăţirea (Dâlga şi Înfrăţirea în 2018);

-Instalarea pe străzile principale a unor coşuri pentru colectarea gunoiului menajer;

-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Mărunt Sat- Corp B;

-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Mărunt Gară plus reabilitare alei şi platforme cu pavele, creare toalete pentru persoane cu dizabilităţi (2018);

-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Mărunt Sat reabilitare alei şi platforme cu pavele, creare toalete pentru persoane cu dizabilităţi (2018);

-Şcoala Dor Mărunt a beneficiat de o donaţie de mobilier formidabilă. BCR Leasing, prin intermediul #TopolinoAsociatiaTA, a donat mobilier de foarte bună calitate către şcoala Dor Mărunt. Un mare merit pentru această acţiune îl are directorul şi managerul Şcolii Dor Mărunt, doamna Mariana Stan. Ambele şcoli gimnaziale din satul Dor Mărunt deţin autorizaţie de securitate la incendiu – obţinută în urma investiţiilor făcute de primărie. Sunt doar câteva unităţi de învăţământ în judeţ are au aceste autorizaţii. Urmează ca şi la şcoala Dâlga să se obţină această autorizaţie;

-Şcoala Dor Mărunt a avut promovabilitate de 100% la examenele naţionale;

-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dîlga Sat, schimbare învelitoare, trecere la sistem de încălzire cu centrală cu lemne şi calorifere (2018);

-Modernizare alei Şcoală Gimnazială Dâlga Gară (2018);

-Plantarea în zona „Valea gerului” a peste 100 de platani, mesteacăni, plopi, în vederea înfiinţării unui parc modern;

-Plantarea a 145 de arbori – stejari, platani şi paltini (2018);

-Decolmatarea pârâului Cucuveanu;

-La iniţiativa Consiliului Local a fost înfiinţat un Ansamblu de dansuri populare cu rezultate excepţionale în judeţ, ţară şi peste hotare;

-Dotarea cu costume populare a Ansamblului de dansuri populare de la Dîlga (2018);

-Sprijin financiar pentru toate bisericile din comună pentru lucrări de reparaţii;

-Reabilitarea Drumului Comunal Pelinu;

-Reabilitarea cu piatră a peste 32 de km de străzi;

-Reabilitarea staţiilor de autobuz. Unele dintre proiecte sunt în diferite stadii: în curs de execuţie (aproximativ 80% din lucrări) se află construirea unei grădiniţe în satul Dâlga Gară cu 3 săli de curs; în curs de reabilitare şi modernizare –  Grădiniţa Bărzeni (aproximativ 90% din lucrări) (2018);

-Au început lucrările de modernizare prin asfaltare a aproximativ 13 km de străzi în satele Dor Mărunt, Dâlga şi Ogoru – PNDL (2018) – primele străzi sunt: Mioriţei, Sudului şi Griviţei;

-Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Dor Mărunt – racordare la gaz şi montaj centrală termică + calorifere, amenajare vestiare, toalete interioare, scaune. (2018);

-Prin AFIR, construirea unui teren de sport pentru minifotbal şi vestiare la Şcoala Gimnazială din Dor Mărunt-Corp B, cu finanţare europeană – stadiu de aprobare proiect;

-Documentaţie tehnică în stadiu pentru obţinerea avizelor necesare depunerii unui proiect care are ca obiectiv asfaltarea a 6,8 km de drumuri în satele Dor Mărunt şi Dâlga(2018). Realizarea acestui proiect (alături de cel pe PNDL) va conduce la asfaltarea a tuturor străzilor care au ieşire în DN3A;

-Documentaţii pregătite pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru 66 km în comuna Dor Mărunt – prin ADI Ecoaqua Călăraşi. Se aşteaptă aprobarea proiectelor pe fonduri europene.

Până la finele mandatului, pe lista de priorităţi a primarului Ion Iacomi se află următoarele proiecte:

-Construire sală sport prin fonduri proprii la Şcoala Gimanzială Dor Mărunt Sat; -Prin Compania Naţională de Investiţii am depus cerere pentru construire sală sport la Şcoala din Dor Mărunt Gară. (2018);

-Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Dîlga Gară;

-Amenjare parc Valea Gerului şi construcţie teren minifotbal în satul Dor Mărunt;

-Amenajare parc în satul Dâlga;

-Modernizarea parcurilor existente;

-Dotarea cu ansambluri de joacă a tuturor grădiniţelor din comună;

-Extindere reţea alimentare cu gaz în Dor Mărunt şi racordarea satelor Dîlga şi Ogoru;

-Construcţie piaţă agroalimentară;

-Construire trotuare în Dîlga şi Ogoru;

-Introducere sistem de supraveghere video la toate unităţile de învăţământ din comună precum şi în interiorul satelor pentru prevenirea infracţionalităţii;

-Reabilitarea străzilor pietruite şi care nu sunt prinse în proiectele de asfaltare;

-Reabilitare garduri cimitire în satele, Dor Mărunt, Bărzeni şi Dîlga Gară.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide