Mihai Gurlui, primar Belciugatele: Dezvoltarea comunei trebuie să se realizeze în mod echilibrat în toate cele 5 sate componente

Mircea Brânduşă. Pentru o mai bună reflectare a evoluţiei comunei Belciugatele, în perioada acestor aproximativ 2 ani, dar şi a problemelor întâmpinate, Mihai Gurlui a întocmit un raport de lucru pentru anul 2021.

„Stimaţi locuitori, autorităţile din administraţia publică trebuie să dea dovadă de profesionalism şi etică la cele mai ridicate standarde, să aibă transparenţă în actul administrativ, să fie flexibil şi adaptabil conform cerinţelor individualizate ale cetăţenilor, precum şi responsabilitate faţă de cetăţeni şi comunitatea locală. Pornind de la un stadiu de dezvoltare destul de precar în cele mai importante domenii şi având permanent în vedere necesitatea dezvoltării durabile a localităţii, toate măsurile stabilite în 2021 concretizate în Hotărârile Consiliului Local şi în Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primar, au vizat implementarea unui sistem organizat cu prezentarea lucrurilor în mod real, scopul fiind acela de a valorifica oportunităţile în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă comuna noastră. Principalul obiectiv al activităţii noastre este acela de a crea o administraţie publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului. Dezvoltarea comunei trebuie să se realizeze în mod echilibrat în toate cele 5 sate componente. În anul 2021 s-a elaborat strategia de dezvoltare locală, pentru perioada 2021-2027, strategie care reflectă o gândire unitară pe termen mediu şi lung de relansare şi promovare a comunei Belciugatele în noul context european. În spiritul transparenţei şi respectului faţă de cetăţeni, principii care trebuie să guverneze administraţia publică locală, redau mai jos activitatea desfăşurată în anul 2021, pe domenii de activităţi.

Din punct de vedere financiar, la nivelul anului 2021 Bugetul Local al comunei Belciugatele a fost de 5.500.849,89 lei, venituri şi un total cheltuieli de 3.973.691,56 lei. La data de 31 decembrie 2021 bilanţul contabil înregistrează un excedent de 2.854.820,70  lei. În ceea ce priveşte colectarea taxelor şi impozitelor locale au fost realizate pe total comună de la persoane fizice şi juridice pe anul 2021 în procent de 80%, acest lucru datorându-se în primul rând reorganizării Compartimentului Impozite şi Taxe locale şi implementării unui nou sistem informatic. În anul 2021 Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Belciugatele, a soluţionat numeroase dosare specifice acestui domeniu, după cum urmează: Concediul pentru creşterea copilului; Alocaţia de stat: 24 dosare; Alocaţia pentru susţinerea familiei: 28; Elaborarea Planului de acţiuni anual/lunar de interes local pentru un număr de 8 persoane apte de muncă; Persoane cu handicap: întocmirea unui număr de 43 anchete sociale privind situaţia socială în vederea stabilirii gradului de handicap atât pentru adulţi cât şi pentru copii;monitorizarea activităţii unui număr de 15  indemnizaţii de handicap; Ajutor încălzire locuinţe: primirea şi soluţionarea unui număr de 94 cereri pentru sezonul rece 2021-2022.

Educaţia este asigurată prin 2 şcoli, 2 grădiniţe şi un număr de 17 cadre didactice: 3 educatoare, 6  învăţători şi 8 profesori (6  titulari şi 2 suplinitori). La nivelul comunei Belciugatele este constituit Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – şef S.V.S.U. – OPREA GEORGE-OVIDIU, care împreună cu primarul – preşedinte C.L.S.U. sunt responsabili în luarea de măsuri privind protejarea vieţii cetăţenilor şi a bunurilor acestora. În perioada vacanţelor de vară, la şcoli au fost făcute lucrările de igienizare şi curăţenie. Referitor la normele de protecţie a mediului, s-a asigurat pe raza comunei serviciul de salubrizare, colectarea deşeurilor şi depozitarea lor prin S.C. REBU S.A. Pe perioada de iarnă s-a avut în vedere asigurarea lucrărilor de deszăpezire pe toate arterele de circulaţie din comună şi aprovizionarea cu antiderapant, sare şi nisip. Circulaţia pe drumurile publice a fost efectuată corespunzător şi nu s-au înregistrat blocaje în trafic.

Pe lângă activităţile specifice de administrare curentă, Primăria comunei Belciugatele a fost preocupată în anul 2021 de dezvoltarea continuă a comunei, în special a infrastructurii şi a obiectivelor de interes şi utilitate publică. Astfel, prin OMDRAPEF nr.3421/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, comuna Belciugatele beneficiază de finanţare prin PNDL II 2017-2022 pentru următoarele obiective de investiţii:

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,  proiect finalizat.

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ, cu valoare alocată din bugetul de stat de 5.010.900,49 lei, stadiu fizic realizat în proporţie de 75%.

REALIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT cu valoare alocată din bugetul de stat de 5.475.594,12 lei, proiect ce se află în curs ce implementare.

REABILITARE ŞI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN cu valoare alocată din bugetul de stat de 530.103,91 lei, stadiu fizic realizat în proporţie de 95%.

În anul 2020 s-au iniţiat mai multe solicitări către C.N.I. în vederea realizării unor proiecte de dezvoltare locală, printre care le putem menţiona pe următoarele:

-Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local;

-Construire şi dotare dispensar uman în sat Măriuţa, în strada Mr. Badea Ion, nr.286;

-Reabilitare şi dotare centru social în localitatea Măriuţa;

-Construire trotuare aferente drumurilor de interes local;

-Înfiinţare sistem de canalizare;

-Construire şi dotare cămin cultural.

Proiecte viitoare: Distribuţie gaze naturale în comuna Belciugatele, satele Belciugatele, Cândeasca, Cojeşti, Măriuţa şi Mataraua; Esplanada Belciugatele.

„Din ceea ce am prezentat în acest raport rezultă că s-a făcut un pas important în continuarea dezvoltării şi modernizării comunei, concluzionând că ne aflăm pe drumul bun, sperăm să continuăm ceea ce am început şi anume să creăm un nivel de trăi mai bun pentru cetăţenii comunei Belciugatele. Aşadar există motive întemeiate să abordăm anul 2022 cu încredere şi speranţă într-un trăi mai bun pentru toţi locuitorii comunei Belciugatele.” – Primar Mihai Gurlui.

Cât priveşte activitatea viceprimarului Gabriel Gurlui putem spune următoarele: S-a implicat în toate activităţile economice, sociale şi culturale. Îşi aduce un aport considerabil la modernizarea şi dezvoltarea continuă a satului Belciugatele, fiind prezent pe teren de luni până duminică, monitotizând derularea în condiţii normale a următoarelor proiecte: lucrări de asfaltare la drumul judeţean DJ 302; reabilitarea şi modernizarea dispensarului uman; extinderea reţelei de iluminat public; realizarea şi dotarea unei grădiniţe cu program prelungit; extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă; lucrări în şcoală şi în curtea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Belciugatele. Coordonează activităţile specifice de curăţenie cu cele 6 persoane, beneficiare Legii nr.416/2001, apte de muncă în condiţiile legii. Participă la şedinţele Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Belciugatele, ca reprezentant al Consiliului Local Belciugatele. Preia cererilor cetăţenilor, inclusiv sâmbăta şi duminica, deplasându-se la faţa locului pentru rezolvarea lor. Oferă soluţii multor probleme ale cetăţenilor pe Asistenţă Socială. Verifică permanent stadiul lucrărilor ce se execută la nivel de comună: pietruire, asfaltare etc.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide