Oraş Budeşti | Şedinţa Consiliului Local din 19.07.2021

Mircea Brânduşă. În data de 19 iulie a.c., în conformitate cu dispoziţia primarului Ilie Mihai, nr. 257/13.07. 2021, a fost convocat Consiliul Local al oraşului Budeşti într-o şedinţă ordinară. Au fost prezenţi 11 consilieri dintr-un număr de 15, 4 dintre ei participând prin utilizarea aplicaţiei whatsapp.

Doamna Petre Aurica a supus la vot procesele verbale care au fost adoptate în unanimitate. Primarul Ilie Mihai a propus suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţiune ale aparatului administrativ al primarului oraşului Budeşti şi un alt proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de iluminat public şi delegarea acestuia. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi de către consilierii locali. Preşedinta de şedinţă, Dona Zoia a supus aprobării ordinea de zi, aprobată în unanimitate. Lista cu proiectele de hotărâre înscrise în ordinea de zi a cuprins următoarele:

-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, votat în unanimitate.

-Proiect de hotărâre privind vânzarea cu drept de preempţiune către dl Dobre Mădălin şi dna Dobre Violeta a 25.98 mp a terenului intravilan aparţinând domeniului privat de interes local, votat în unanimitate.

-Proiect de hotărâre privind vânzarea cu drept de preempţiune către dl Bratu George a 11.22 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat de interes local, votat în unanimitate.

-Proiect de hotărâre privind vânzarea cu drept de preempţiune către dl Ion Adrian şi dna Ion Maria Olga a 25.02 mp a terenului intravilan aparţinând domeniului privat de interes local, votat în unanimitate.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pe anul 2020, aparţinând primăriei Budeşti şi a serviciilor publice aflate în subordinea consiliului local, precum şi lista privind lipsurile în gestiune al bunurilor aflate în patrimoniul primăriei, consemnat în raportul final al comisiei de inventariere. La acest Proiect de hotărâre privind aprobarea de inventariere care a constatat lipsurile în gestiune al bunurilor aflate în patrimoniul primăriei, dl. Chirilă Marius, membru alal comisiei de inventariere, precizează că ultimul inventar s-a efectuat la data de 31.07.2017. Supus la vot, proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere – Nae Florin.

-Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţiune ale aparatului administrativ al primarului oraşului Budeşti, votat unanimitate.

-Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de iluminat public şi delegarea acestuia. Votat în unanimitate.

La capitolul „Diverse”, primarul Ilie Mihai a informat consiliul local despre următoarele aspecte: „S-au achiziţionat de pe SICAP serviciile unei firme care va întocmi studiul de fezabilitate pentru proiectul alimentare cu apă la sate.

S-a finalizat documentaţia DALI pentru asfaltarea străzilor din oraşul Budeşti, urmând ca după intabularea tuturor străzilor din satele aparţinătoare oraşului, să fie întocmită documentaţia aferentă pentru aceste localităţi. În momentul de faţă nu se pot realiza investiţiile de construire a căminului cultural şi a sălii de sport, întrucât nu există teren disponibil pentru realizarea acestor obiective. Există posibilitatea redeschiderii secţiilor de medicină internă, pediatrie cu internări de ozi şi a secţiei de analize medicale în spitalul Budeşti. S-a semnat contractul cu IRIDEX urmând ca luna aceasta să se plătească prima tranşă în cuantum de 50.000 lei din suma restantă. Acest lucru va obliga salariaţii din cadrul compartimentului ITL să colecteze taxele şi impozitele locale, precum şi taxa de salubrizare, în caz contrar, activitatea primăriei se va bloca. Pentru cetăţenii cu o stare materială precară, primăria va găsi soluţii pentru ca aceştia să îşi achite obligaţiile de contribuabili oneşti ai oraşului Budeşti.”

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide