Prefectura a atacat în contencios, CJ a aprobat o nouă hotărâre privind repartizarea cotei de 6%

Executivul Consiliului Județean Călărași a decis convocare unei ședințe de îndată, astăzi la ora 11.30, pentru realocarea sumelor provenite din cota de 6% din impozitul pe venit primăriilor. Asta deoarece Prefectura a atacat hotărârea aprobată în data de 12 aprilie a.c., drept pentru care aceasta a fost suspendată și niciuna din primării nu ar fi putut primi bani. În fapt, conform reprezentanților Prefecturii Călărași, în noua hotărâre de astăzi nu se modifică nimic în ceea ce privește repartizarea sumelor ci este un doar artificiu juridic în speranța de a scăpa de contencios.

Proiect de hotărâre din data de 19.04.2021

Art. 1. Se aprobă repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, in procent de 6%, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, în limita sumei de 27.134 mii lei, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2021, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anii 2022 – 2024, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea nr. 62 din 12.04.2021 privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati administrativ–teritoriale, pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024.

 

Sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, inclusiv cele încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale anterior intrării în vigoare a prezenței legi, se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.134.000 lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean.

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția Consiliului Județean se repartizează integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Sumele astfel repartizate se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă.

Pentru acest an, la repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit s-a ținut cont de faptul că, în decursul anului 2020, prin Hotărârea nr. 758/2020 și prin Hotărârea nr. 1100/2020, unele unități administrativ teritoriale au beneficiat de alocări bugetare consistente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul trecut, iar altele mai puțin consistente.

De asemenea, tot în anul precedent, din fondul de rezervă al Consiliului Județean Călărași au fost alocate sume de bani, de cele mai multe ori acelorași localități care au primit sume mai mari prin hotărârile sus amintite.

Din aceste motive, prin acest proiect de hotărâre de alocare a cotei de 6% din impozitul pe venit în anul 2021, există unități administrativ-teritoriale cărora le-au fost acordate sume foarte mici sau deloc, în sensul echilibrării bugetelor.

În consecinţă, a fost adoptată Hotărârea nr. 62 din 12.04.2021 privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Județean Călărași, în procent de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ–teritoriale, pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024.

Din portalul instanţelor, rezultă că actul administrativ sus menţionat a fost atacat de Prefectul Județului Călărași direct în instanţa de contencios administrativ: Tribunalul Călăraşi, situaţie în care, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, până la soluționarea cauzei actul atacat este suspendat de drept.

Drept urmare, a fost supus aprobării consilierilor județeni un alt proiect de hotărâre şi, corelativ, abrogarea Hotărârii nr. 62 din 12.04.2021

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ – teritoriale, pe anii 2022 – 2024 a fost realizată în funcție de ponderea populației fiecărei unități administrativ-teritoriale în totalul populației județului Călărași raportată la cifrele comunicate, pentru fiecare an în parte, de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide