PRIMĂRIA CĂLĂRAȘI | ANUNŢ DE LICITAŢIE

Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CALARASI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro

Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:

Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren ce aparţine domeniului privatal municipiului Cãlãraşi, în suprafaţã de 44.400 mp, situat in tarlaua 99/1, parcela2, în extravilanul municipiului Calarasi, cu destinatia înfiinţare culturifurajere şi de cereale.

Informatii privind documentatia de atribuire:

Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplaral documentatiei de atribuire:  persoanele pot intra in posesia documentatiei de atribuire inaintand o solicitare scrisa in acest sens.

Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul investitii si infrastructura, etajul 2,  din cadrul Primariei Municipiului Calarasi

Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006:    Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia solicitantului contra cost, la o valoarede 50 de lei, platibili la casieria unitatii.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 07.11.2018, ora 16:30

Informatii privind ofertele:

Data limita de depunere a ofertelor: 13.11.2018, ora 16:30

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Cãlãraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Servicul investitii şi infrastructurã.

Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare oferta: fiecare participant poate depune doar o singura oferta pe suprafaţã, într-un exemplar

Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 14.11.2018

Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Cãlãraşi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 22.10.2018

PRIMAR

DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide