Primăria Călărași | Anunț licitație terenuri

 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sauadresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro

 1. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeazasa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:

Lot 36 (CF23412), 400 mp; lot 40 (CF23416), 400 mp; lot 42 (CF23418), 400 mp; lot 46 (CF23422), 400 mp; lot 47 (CF23423), 400 mp; lot 48 (CF23424), 432 mp; lot 49 (CF23425), 431 mp; lot 66 (CF23442), 396 mp; lot 67 (CF23443), 396 mp; lot 73 (CF23449), 396 mp; lot 74 (CF23450), 396 mp; lot 75 (CF23451), 396 mp.

Concesionarea se va face conform O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din data de 28.01.2021.

 1. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul Investiții și Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  • Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
  • Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 05.2021, ora 14:00
 2. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 17.05.2021, ora 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.

 1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 18.05.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.
 2. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud.Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
 3. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.04.2021.

PRIMAR

Dulce Marius Grigore

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide