Primăria Călărași | Anunț licitație terenuri case

Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sauadresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro

Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeazasa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, zona FNC (livada), în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:

Lot A5.6 (CF24169),224 mp; lot A12.1 (CF24170),187 mp; lotA10 (CF24171), 407 mp; lot A14.1 (CF 24175), 289 mp; lot A13 (CF24228), 321 mp; lot A 15 (CF24227), 391 mp; lot A18 (CF24164), 430 mp; lotB9 (CF24229), 362 mp; lot B10.1 (CF24200), 97 mp; lot B11 (CF24177), 412 mp; lot B17 (CF24168), 265 mp; lot B20 (CF24203),144 mp; lot C33 (CF24220), 301 mp; lot C16 (CF24352), 326 mp; lot C15 (CF24301), 280 mp; lot C14.1 (CF24475),118 mp; lot C21 (CF24277), 300 mp; lot C5 (CF24468), 339 mp; lot C10.1 (CF24213), 220 mp; lot C12.2 (CF24259), 200 mp; lot C13.1 (CF24393), 217 mp; lot C13.2 (CF24340), 217 mp; lot C14 (CF24395), 199 mp; lot C14.3 (CF24208), 317 mp; lot C30 (CF24267), 329 mp; lot C18 (CF24219), 168 mp; lot C17 (CF24392), 296 mp; lot D13.1 (CF24408), 184 mp; lot D18 (CF24407), 391 mp; Lot D16.2 (CF24362), 255 mp; lot D3.1 (CF24398), 218 mp; lot D13.2( CF24261), 200 mp; lot D12.3 (CF24310),184 mp; lot D24 (CF24302), 370 mp; lot D23 (CF24415), 370 mp; lot D16.1 (CF24262), 213 mp; lot D15 (CF24210), 287 mp; lot D4 (CF24218), 223 mp; lot E7 (CF24110),129 mp; lot E2.1 (CF24360), 182 mp; lot F36 (CF24390), 288 mp; lotF9 (CF24330), 377 mp; lot F12 (CF24359), 328mp; lot F18 (CF24361), 346 mp; lot F4.1 (CF24317), 299 mp; lot F2.1 (CF24443), 290 mp; lot F23 (CF24380), 303 mp; lot F5.1 (CF24417), 347 mp; lot F8 (CF24391), 297 mp; lot F42 (CF24374), 351 mp; lot F37 (CF24379), 171 mp; lot F41 (CF24323), 227 mp; lot F45 (CF24431), 293 mp; lot F38 (CF24333),181 mp; lot F40.1 (CF24385), 146 mp; lot F33 (CF24382), 395 mp; lot F40 (CF24324), 192 mp; lot F35 (CF24434), 343 mp; lot F21 (CF24329), 231 mp; lot F25 (CF24328), 277 mp; lot F20 (CF24377), 278 mp; lot F34 (CF24423), 434 mp; lot F44 (CF24369), 240 mp; lot F43 (CF24386), 345 mp; lot G18 (CF24424), 320 mp; lot G19 (CF24366), 177 mp; lot G22.2 (CF24325),151 mp; lot G17 (CF24406), 220 mp; lot G15 (CF24405), 140 mp; lot G12 (CF24404), 359 mp; lot G11 (CF24430), 334 mp; lot G6 (CF24401), 293 mp.

Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/30.08.2021.

Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Achizitii (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  • Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 10 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
  • Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 10.2021, ora 14.00

Informatii privind ofertele:

Data limita de depunere a ofertelor: 13.10.2021, ora 14.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.

Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 14.10.2021, ora 10.00

La sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti, nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 10.09.2021

PRIMAR

Dulce Marius Grigore

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide