Primăria Călărași | Anunț licitație terenuri

 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro

 1. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:

Lot 35 (CF23411),400mp; lot 36 (CF23412), 400mp; lot37 (CF23413), 400mp; lot 38 (CF 23414), 399mp; lot 39 (CF23415), 399mp; lot 40 (CF23416), 400mp; lot 41 (CF23417), 400mp; lot 42 (CF23418), 400mp; lot 45 (CF23421), 400mp; lot 46 (CF23422), 400mp; lot 47 (CF23423), 400mp; lot 48 (CF23424), 432mp; lot 49 (CF23425),431mp; lot 50 (CF23426), 400mp; lot 51 (CF23427), 400mp; lot 52 (CF23428), 400mp; lot 55 (CF23431), 400mp; lot 56 (CF23432), 400mp; lot 57 (CF23433), 400mp; lot 60 (CF23436),400mp; lot 61 (CF23437), 400mp; lot 62 (CF23438), 400mp; lot 65 (CF23441),396mp; lot 66 (CF23442), 396mp; lot 67 (CF23443), 396mp; lot 73 (CF23449), 396mp; lot 74 (CF23450),396mp; lot 75 (CF23451), 396mp.

Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din data de 28.01.2021.

 1. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul Investiții și Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  • Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
  • Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.2021 ora 13:30
 2. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor : 02.03.2021, ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.

 1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 03.03.2021, ora 10:00

La sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

 1. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
 2. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 03.02.2021 .

 

PRIMAR

Dulce Marius Grigore

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide