Primăria Luica | Anunț concurs recrutare

 

Primăria comunei Luica, județul Călărasi, organizează concurs de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacantă –PAZNIC, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luica, la datele de 14.04.2020– proba scrisă și 15.04.2020 –interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 23.03.2020 şi până la data de 10.04.2020, inclusiv.

Condițiile de participare la concurs:

Studii profesionale sau  medii, cu diploma de absolvire,atestat  si certificat  de calificare profesionala ”AGENT DE SECURITATE”  si  optional, categoria B de permis auto.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

  1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

PRIMAR,

DOBRIN ION

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide