Primăria Lupșanu | Anunț de mediu privind Planul Urbanistic General

Ca urmare a cererii adresate de către COMUNA LUPŞANU cu sediul în comuna Lupsanu, judeţul Călăraşi, înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, cu nr. 669 din data de 17.01.2023, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Călăraşi, decide ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special constituit din data de 03.05.2023 că planul „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA LUPŞANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI” se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

  • Prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, art. 5, alin (2);
  • Analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din Anexa 1 la H.G. nr. 1076/2004;
  • Consultarea membrilor Comitetului Special Constituit în şedinţa din data de 30.05.2023 se va solicita şi obţine:
    • Notificare de asistenţă de specialitate în sănătate publică DSP Călăraşi;
    • Aviz de gospodărire a apelor – S.G.A. Călăraşi;
    • Aviz – O.J.S.P.A. Călăraşi.

Pentru a stabili domeniul şi nivelul de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în Raportul de mediu şi analiza efectelor semnificative ale planului asupra mediului, aveţi obligaţia de a constitui Grup de lucru, conform art. 14, alin. (3).

Componenţa Grupului de lucru se regăseşte în art. 14, alin (2) din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Titularul are obligaţia de a publica în mass-media prezenta decizie conform art. 12 la H.G. 1076/2004.

Publicul are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului menţiuni referitoare la etapa de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea/afişarea ei.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe prevăzută de HG nr. 1076/2004, cu respectarea prevederilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului care fac obiectul participării publicului în procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe se atacă odată cu decizia de emitere a avizului de mediu.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerând că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept sau într-un interes legitim trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei finale, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

p. Director Executiv,

Steluţa Boitan

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide