Primăria Mitreni | Anunț închiriere teren

Consiliul Local al comunei Mitreni, județul Călărași, anunță închirerea prin negociere directă a suprafeței de 115.015 mp tereren neproductiv extravilan – punct T87 –P 400/1 aparțînând domeniului privat al comunei Mitreni, județul Călărași.

Negocierea directă este organizată în data de 18.08.2021, ora 12, la sediul primăriei comunei Mitreni, județul Călărași.

Cererile pentru înscriere/participare la licitație se primesc până cel târziu 16.08.2021 ora 16:00 și vor fi însoțite de următoarele documente:

 * Act constitutiv (statut, contract societate ,etc, după caz)

* Certificate de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în rază căruia se află sediul social al ofertantului; copie conform cu orginalul

* Certificat constatator, valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului competent, privind activitatea ofertantului

* Dovada existenței în obiectul de activitate „Activități mixte”

* Dovadă achitării obligațiilor de plată exigibile a impozitelor și taxelor locale – certificate constatatoare de la organele fiscale competențe

* Declarație pe propria răspundere că nu este în procedura de reorganizare sau lichidare juridică

* Împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acesteia

* Dovadă achitării caietului de sarcini și a garantei de participare

 Caietul de sarcini se poate ridică începând cu dată de 28.07.2021ora 10:00. Informații suplimentare la sediul primăriei comunei Mitreni, tel: 0242.525.450.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide