Primăria Mitreni | Anunț închiriere

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Consiliul Local Mitreni, Comuna Mitreni,strada Musetelului nr. 188 ,județul Calarasi, telefon/fax: 0242525450/0242525322 , e-mail: primariamitreni@yahoo.com, cod fiscal: 3966290.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren extravilan neproductiv, în suprafață totală de 5000 mp, situat in extravilanul comunei, ce aparține domeniului public al Consiliului Local Mitreni, județul Calarasi, conform HCL 64/13.11.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3.Informaţiiprivinddocumentaţia de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

-la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziti iPublice

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Se poate obține de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primăriei comunei Mitreni, strada Musetelului,nr. 188, județul Calarasi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

500 lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Mitreni.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

03.03.2020, ora 14.00.

4.Informaţiiprivindofertele: 

4.1. Data limită de depunerea ofertelor: 

04.03.2020 ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Mitreni, Compartimentul Achizitii Publice, strada Musetelului nr. 188, județul Calarasi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

-se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5.Data şilocul la care se vadesfăşurasedinţapublică de deschidere a ofertelor: 

05.03.2020 ora 12.00, Primăria comunei Mitreni,strada Musetelului  nr. 188, județul Calarasi.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Calarasi, Strada Bucuresti nr.106, județul Calarasi, tel. 0242311947, fax 0242 315736 , e-mail trcl.reg@just.ro.

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

10.02.2020.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide