Primăria Modelu | Anunț de Mediu

COMUNA MODELU cu sediul in comuna Modelu, sat Modelu, str. Plopilor, nr. 12, judetulCalarasi,  in calitate de titular al planului „ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA MODELU” amplasat în jud. Calarasi, comuna MODELU, satele Modelu, Tonea si Radu Negru si partial in siturile Natura 2000: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ROSPA0039 Dunare-Ostroave si ROSPA0012 Bratul Borcea, judetul Calarasi, promovat de COMUNA MODELU cu sediul in comuna Modelu, sat Modelu, str. Plopilor, nr. 12, judetul Calarasi, aduce la cunostinţa autoritaţilor consultate pe durata procedurii de realizare a evaluarii de mediu, cat si a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menţionat, luarea de catre Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii acestui plan.

Factorii interesati, îndeosebi publicul pot consulta informatiile de mai jos, pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi www.apmcl.anpm.ro sau la sediul acesteia, din mun. Calarasi, str.Sos.Chiciului, nr. 2, jud. Calarasi, in intervalul orar 9-13  al fiecărei zile lucrătoare:

  • Decizia A.P.M. Calarasi nr. 4494/11.05.2020 de emitere a Avizului de mediu necesar adoptarii planului urbanistic general in cauza;
  • proiectul de plan, cu toate completarile aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluarii de mediu – in forma avizata de A.P.M. Calarasi;
  • declaraţia prevazuta de art.33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide