Primăria Unirea | Anunț concurs angajare

Primăria comunei Unirea – Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria, cu sediul în comuna Unirea, judeţul Călărași, organizează concurs recrutare, în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție vacante:

– administrator – Primăria comunei Unirea – Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria

– asistent medical – Primăria comunei Unirea – Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria

Concursul se va desfăşura în perioada 06.06.2022 – 08.06.2022, la sediul Primăriei comunei Unirea, judeţul Călăraşi, după cum urmează:

– 06.06.2022 orele 10:00 – proba scrisă

– 08.06.2022, orele 10:00 – interviul

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilierea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare.

Condiţiile specifice pentruadministrator – Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

b) Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită, conf. H.G. nr.1027/2014;

c) disponibilitate pentru program prelungit și prezență obligatorie în situații de urgență.

Condiţiile specifice pentru asistent medical – Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria:

d) Studii de specialitate;

e) Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită, conf. H.G. nr.1027/2014;

f) disponibilitate pentru program prelungit și prezență obligatorie în situații de urgență.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.R. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare și se vor depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în M.O. partea a III a.

Bibliografia stabilită se va afișa la sediul Primăriei comunei Unirea.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242/343028 , interior 2 sau la sediul primăriei.

PRIMAR,
Ec. Ciprian Andrei OLTEANU

Advertisement

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide