Proiect POCU | „Ne asigurăm viitorul prin educație!”

Mircea Brândușă. Marți, 29.01.2019, în sala de ședințe a primăriei Dragalina a avut loc lansarea proiectului „Ne asigurăm viitorul prin educație”. Acest proiect va fi derulat prin Axa Prioritară 6: Educație și Competențe și va fi cofinanțat de UE din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 cu o valoare totală de 4.876.128 lei.

La conferința de lansare a proiectului au fost invitați pe lângă membrii ai grupului țintă, domnul Chițu Daniel, expert POCU, reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, respectiv, primarul comunei Dragalina, Gabriel Stanciu și vicepreședintele Consiliului Județean, Marian Dinulescu dar și reprezentanți ai unităților școlare din regiunea de implementare și toți cei interesați de activitățile proiectului.

Pentru a afla mai multe detalii despre acest proiect am stat de vorbă cu dl Felea Daniel, director Școala Gimnazială „Iancu Rosetti”, una din instituțiile de învățământ participantă la acest proiect.

Rep: D-le director, pentru început vă rog să faceți cunoscut celor interesați, obiectivul general al acestui proiect.

F.D.: Obiectivul general al proiectului este acela de implementare a măsurilor integrate pentru facilitarea accesului la educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii pentru copiii și tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reîntoarcerea în sistemul de învățământ a copiilor/tinerilor/adulților care au părăsit școala, precum și dezvoltarea competențelor capitalului uman din învățământul preuniversitar din unități școlare defavorizate.

Proiectul va genera un efect pozitiv întrucât prevede intervenții de educație care vor genera pe termen mediu îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor grupului țintă, iar pe termen lung dezvoltarea comunităților din care aceștia fac parte, a societății și a țării în general.

Rep: Datorită căror factori vor putea fi generate aceste efecte pozitive de care amintiți mai sus?

F.D.: Aceste efecte pozitive vor fi generate prin:

– Prevenirea și diminuarea abandonului școlar, reducerea analfabetismului în special în cadrul grupurilor vulnerabile;

– Derularea de activități pentru antepreșcolari și preșcolari ce vizează crearea unui cadru adecvat de dezvoltare a copiilor și de familiarizare a acestora cu sistemul de învățământ în vederea creșterii și menținerii interesului pentru școală;

– Derularea programelor tip școală după școală ce urmăresc reducerea analfabetismului funcțional în rândul elevilor, îmbunătățirea rezultatelor școlare, dobândirea competențelor de bază;

– Creșterea nivelului de educație a tinerilor și adulților, reintegrarea în sistemul de învățământ al acestora prin programe de a doua șansă, ceea ce va crește șansele de calificare ulterioară și de angajare pe locuri de muncă mai bine remunerate;

– Informarea/consilierea/educarea/mentoratul părinților antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor ce urmează programul școală după școală în vederea conștientizării de către aceștia a importanței educației în viața copiilor de azi, adulților de mâine;

– Formarea și dezvoltarera competențelor personalului didactic/de sprijin din școlile vizate de proiect, cu scopul de a îmbunătăți actul educațional.

Rep: Cunoscând obiectivul general al proiectului, ne puteți spune care este scopul final al acestui proiect?

F.D.: Toate măsurile integrate de educație prevăzute de acest proiect vor duce la reducerea sărăciei în zonele de implementare a acestuia, la creșterea nivelului de trai, la incluziunea socială și pe piața muncii a participanților și la dezvoltarea profesională a capitalului uman din învățământ.

Rep: Care sunt principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului?

F.D.: Conform metodologiei care a stat la baza inițierii acestui proiect, vor fi desfășurate următoarele activități:

– Programe educaționale de calitate în grădiniță pentru prevenirea părăsirii sistemului educațional, gen, grădinița prietenoasă, centrat pe copil pentru prevenirea abandonului educațional și în care sunt incluse programe de educație parentală și mentorat pentru familie și ateliere de lucru pentru copii pe teme legate de sănătate, igienă, nutriție sănătoasă și educație interculturală;

– Programe remediale de tip școală după școală în care se vor regăsi activități extracurriculare/ateliere de lucru tematice;

– Programe a doua șansăpentru tineri și adulți care vor beneficia de consiliere și orientare școlară;

– Intervenții/WORKSHOP-uri educative, destinate copiilor antepreșcolari;

– Acțiuni de sprijin financiar/material/subvenții acordate grupului țintă și modernizarea spațiului de învățământ pentru creșterea gradului de participare la educație;

– Creșterea calității capitalului uman din învățământul preuniversitar prin crearea de rețele de mentorat și sprijin profesional pentru personalul didactic;

– Parteneriate pentru susținerea și dezvoltarea sistemului de educație;

– Management de proiect având ca principal scop monitorizarea, implementarea proiectului și derularea achizițiilor publice;

– Informare/diseminare și publicitate a activității proiectului;

– Selecția grupului țintă, posibilă prin activități de identificare și selectare de membri ai grupului țintă.

Rep: D-le director, care este perioada derulării acestui proiect, cine este beneficiarul direct și care sunt partenerii care vor colabora în acest frumos și important proiect?

F.D.: Durata proiectului va fi de 36 luni începând cu data de 1 februarie 2019. Beneficiarul acestui proiect este Asociația Pentru Antreprenoriat, Educație Și Sprijin Pentru Tineret din comuna Frățești, județul Giurgiu, iar ca parteneri în derularea proiectului se regăsesc: Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” din comuna Dragalina; Școala Gimnazială nr. 1 din Lehliu; Școala Gimnazială nr. 1 din satul Dâlga Gară, comuna Dor Mărunt; Școala Gimnazială „Iancu Rosetti”, comuna Roseți; Școala Gimnazialănr. 1 din comuna Gurbănești și Asociația Ecoturistică A.T.O.S. din București.

Rep: Care este grupul țintă selectat de Școala Gimnazială „Iancu Rosetti” care va participa în cadrul acestui proiect și cine îl va coordona?

F.D.: În urma unor activități de identificare și selectare de membri ai grupului țintă au fost înscriși 48 de copii după cum urmează: 24 cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani și 24 cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani.

De organizarea, centralizarea și coordonarea acestora în cadrul proiectului în funcție de activitățile la care vor participa se va ocupa doamna consilier școlar, profesor pentru învățământul primar, Rotaru Marilena, doamna profesor învățământ primar, Călin Mariana și doamna Mihăilă Cerasela, profesor limba și literatura română. Partea economică a acestui proiect va fi administrată de doamna Nițu Monica, contabilul școlii.

Rep: În încheiere, spuneți-ne ce priorități are Programul Operațional Capital Uman.

F.D.:În opinia mea, POCU este un program care stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Advertisement

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide